มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 614 คน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8098 ข่าวสดรายวัน


สั่งทำงานวันหยุด รับปชช.เสียภาษี
พิษณุโลก - นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า ช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.56 เป็นช่วงการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2556 เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน เทศบาลนครพิษณุโลกจึงจัดส่งแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ให้แก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี และจะรับชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ และในช่วงพักกลางวันในวันทำการปกติในเวลา 12.00-13.00 น. และเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. ในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.2556 ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนก็เพื่อนำไปพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งผลประโยชน์จะกลับสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสำหรับประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานผลประโยชน์ สำนักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-5598-3221-30 ต่อ 105, 107 หรือทางเว็บไซต์ www.klung.phsmun.go.th


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.