มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 248 คน
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8285 ข่าวสดรายวัน


ศูนย์วิจัยปากช่องพัฒนาเพื่อเกษตร
นครราชสีมา - นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาดินว่า กรมพัฒนาที่ดินยังคงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีชีวภาพ วิจัยจุลินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์สาร พ.ด. สูตรต่างๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินได้จากงานวิจัยจุลินทรีย์สามารถสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างมากมาย ทั้งในแง่การฟื้นฟูกายภาพของดิน การฟื้นฟูระบบนิเวศในดิน ซึ่งไม่อาจประมาณค่าได้เหมือนกับการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน เตรียมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับวิจัยจุลินทรีย์ขึ้นที่ศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ศูนย์วิจัยปากช่อง จะเป็นทั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่สมบูรณ์แบบ ให้นักวิจัยเข้าไปใช้สถานที่และพื้นที่ ในขณะที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงงานวิจัยและงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินพร้อมๆ กัน"สังเกตจะเห็นว่ากลุ่มเกษตรกรนิยมใช้สารเร่ง พ.ด. มากขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพราะใช้แล้วเห็นผลและยังลดต้นทุนการผลิตไปด้วย"


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.