มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 383 คน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7875 ข่าวสดรายวัน


อบรมด้านวินัย


ท้องถิ่นชวนรู้


เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในจังหวัด และการกระทำหน้าที่เครือข่ายคณะกรรมการสอบ สวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นด้านวินัยให้มีความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องต้องกัน ขอแจ้งท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนซึ่งทำหน้าที่ด้านวินัย และหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งข้าราชการกรมส่งเสริมฯในจังหวัด ที่รับผิดชอบงานด้านวินัย จังหวัดละ 3 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่ 25 มิ.ย. ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. และ วันที่ 26 มิ.ย. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมฯ

ความร่วมมือ'ข่าวสด'

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.