มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 647 คน
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7242 ข่าวสดรายวัน


นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกอบจ.ขอนแก่น 'อบรมวิชาชีพระยะสั้นให้ผู้ต้องขัง'


ท้องถิ่นพูด
สุพล บุญชื่นชมผู้ที่พ้นโทษจากเรือนจำส่วนใหญ่เมื่อออกมาอยู่ภายนอก บางคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากหน่วยงานบางแห่งปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยต้องคดี

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกอบจ.ขอนแก่น เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง ประจำปี 2553 ร่วมกับเรือนจำกลางขอนแก่น มีนางเพียงใจ แสงวิจิตร ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนา นายวีระชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพล นางสุนันท์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น จัดฝึกอบรมให้อาชีพกับผู้ต้องขังจำนวน 120 คน จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ เบเกอรี่ ขนมไทย ช่างปูกระเบื้อง ช่างทาสี"เป็นการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม ฝึกอาชีพผู้ต้องขังด้านวิชาชีพ ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าเกิดความรู้ ความชำนาญ สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษและมีพฤติกรรมในทางบวกเป็นที่ยอมรับของสังคม"

ผู้ต้องหาหญิงส่วนใหญ่นิยมที่จะอบรมเบเกอรี่ ขนมไทย ทางเราเองก็เชิญวิทยากรผู้ชำนาญด้านต่างๆ มาถ่ายทอดให้ความรู้ ทุกคนสนใจ เพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพเมื่อออกไปสู่สังคมข้างนอก ส่วนช่างปูกระเบื้อง ช่างทาสี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เข้าฝึกอบรม

"อบรมครั้งนี้เป็นช่วงระยะสั้นๆ วิทยากรจะสอนและลงมือให้ผู้อบรมได้ปฏิบัติของจริง ผมเชื่อว่าทุกคนที่มีโอกาสอบรมครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตเมื่อยามที่ได้ออกไปสู่สังคมข้างนอก และเป็นรายได้จากประกอบอาชีพ"


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.