มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 353 คน
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7922 ข่าวสดรายวัน


ตำแหน่งว่าง


ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ'ข่าวสด' กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งอปท.ที่มีตำแหน่งว่างและมีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอโดยให้ระบุชื่อตำแหน่งและอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทน คำร้องขอที่ส่งมาพร้อมนี้ให้จังหวัด จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด ส่งกรมส่งเสริมฯ 1 ชุด)แล้วรวบรวมข้อมูลการร้องขอดังกล่าวในภาพรวมของทั้งจังหวัด ส่งให้พร้อมคำร้องขอของอปท.แต่ละแห่งจำนวน 1 ชุด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 20 ส.ค.นี้


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.