มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 649 คน
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7928 ข่าวสดรายวัน


กรณีมีเหตุพิเศษ ไม่ต้องสอบ


ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ'ข่าวสด'-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ในข้อ 1 ที่กำหนดว่า โดยให้หมายเหตุแนบท้ายประกาศการรับสมัครว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเฉพาะผู้ดูแลเด็กที่ผ่าน การคัดเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เท่านั้นสถ.ขอชี้แจงว่า กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ให้หมายรวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.54


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.