มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 513 คน
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7827 ข่าวสดรายวัน


สมควร จิตรแก้ว นายก อบต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง 'จัดตั้งศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว'


ท้องถิ่นพูด
เมธี เมืองแก้วเพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดปัญหาอย่างหนักในยุคปัจจุบันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นำโดย นายสมควร จิตรแก้ว นายก อบต.นาโยงเหนือ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัวขึ้น ตั้งแต่เมื่อปี 2552 ในบริเวณสวนสาธารณะป่ายางนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ ซึ่งถือเป็นแห่งที่ 13 ของประเทศไทยทั้งนี้ เป็นไปตามพระดำรัสของพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งเสด็จมาเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวของจังหวัดตรัง ในพื้นที่ตำบลนาโยงเหนือ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551ผลจากการดำเนินการของศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว อบต.นาโยงเหนือ ติดต่อกันมา 3 ปีแล้วปรากฏว่า ได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างดียิ่ง เนื่องจากชาวตำบลนาโยงเหนือทั้ง 3 วัย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ถือเป็นเกราะสำคัญในการป้องกันภัยจากภายนอกชุมชนล่าสุด อบต.นาโยงเหนือ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 แสนบาท ตามโครงการวิจัยชุมชน โดยครึ่งหนึ่งหรือ 3 แสนบาท ได้นำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านที่ดำเนินการอยู่แล้วในชุมชนต่างๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน เช่น การทำขนม การเลี้ยงไก่ และอีกครึ่งหนึ่งหรือ 3 แสนบาท ได้นำไปใช้ในการดำเนินการของศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว อบต.นาโยงเหนือเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมและขยายผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ (คนวัยทำงาน) และกลุ่มผู้สูงอายุ


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.