มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 692 คน
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7085 ข่าวสดรายวัน


สินเชื่อสวัสดิการ


ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ"ข่าวสด"-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเป็นสวัสดิการและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด

หากประสงค์จะใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องและกรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.