มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 8396 คน
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8054 ข่าวสดรายวัน


อานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาก "หนุนโรงเรียนใช้ชื่อเดิม"


ท้องถิ่นพูด
วิทยา ปัญญาศรีนายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาก เปิดเผยว่า หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งและเข้ารับหน้าที่บริหารเทศบาลเมืองตาก ได้มีประชาชนและศิษย์เก่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตาก เรียกร้องให้ทางเทศบาลเมืองตาก พิจารณาเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อโรงเรียนตามเดิม ซึ่งที่ผ่านมา ทางคณะ ผู้บริหารชุดเก่าได้มีการตั้งชื่อเปลี่ยนทั้งหมด สร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนในท้องถิ่น"โดยเฉพาะศิษย์เก่าที่เรียนจบไปจำนวนมาก เช่นโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ซึ่งเป็นการให้เกียรติในคุณูปการแก่อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นคนจังหวัดตาก มาเป็นโรงเรียนเพชรวิทย์ ศิษย์เก่าและประชาชนไม่เห็นด้วย เรื้อรังมาหลายปี"ล่าสุด เทศบาลเมืองตากได้รับอนุมัติจากจังหวัดตาก ตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก. 0037.0/18931 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองตาก ให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองตาก เพื่อให้เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมา สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 8 แห่ง ดังนี้คือโรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร, โรงเรียนเทศบาลสายประทีป เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยโรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม, โรงเรียนเทศบาลรัตนวิทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพชรวิทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายประทีป เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยชนะวิทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนวิทย์ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์เทศบาลเมืองตากพร้อมส่งเสริมการศึกษาให้ลูกหลานชาวเทศบาลเมืองตาก มีความรู้รอบด้าน และการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.