มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 199 คน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8280 ข่าวสดรายวัน


ส่งรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน


ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ'ข่าวสด'-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2556 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานแล้วโดยให้ดาวน์ โหลดแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช่องทางหนังสือราชการสถ.ส่งข้อมูลดังกล่าวเป็น โปรแกรม Microsoft Excel ทาง thitwat_9419@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.