มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 301 คน
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8166 ข่าวสดรายวัน


สำรวจตำแหน่งว่าง


ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ'ข่าวสด'-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


กรมส่งเสริมการปกครอง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้อปท.ที่มีตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วยว่าง และมีความประสงค์ให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอให้ระบุชื่อตำแหน่งและอัตรา แล้วรวบรวมข้อมูลขอในภาพรวมของจังหวัด ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของตำแหน่งและจำนวนอัตราตำแหน่งที่อปท.ร้องขอตามแบบที่กำหนดและรายงานให้กรมส่งเสริมฯทราบภายในวันที่ 1 พ.ค.ให้จังหวัดเก็บรักษาคำร้องขอของอปท.แต่ละแห่ง เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานยืนยันความถูกต้องของตำแหน่งที่จะบรรจุผู้สอบแข่งขันได้อปท.มีตำแหน่งว่างและมิได้สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งว่าง ให้จังหวัดแจ้งอปท.ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว หากไม่ดำเนินการสรรหาให้พิจารณายุบตำแหน่งเพื่อมิให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง หากไม่ดำเนินการสรรหาภายในงบฯ56จะพิจารณาเกลี่ยอัตราตามความเหมาะสม


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.