มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 445 คน
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8219 ข่าวสดรายวัน


ประพาส บาลลา นายกอบต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 'เปิดศูนย์ชุมชนวัฒนธรรม'


ท้องถิ่นพูด
สุพจน์ สอนสมนึกนายประพาส บาลลา นายกอบต.ช้างมิ่ง จ.สกลนคร ถือว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัว อาศัยที่เคยคลุกคลีงานในตำบลมาก่อน และเป็นนักต่อสู้ในเรื่องของการเรียกร้องของเกษตรกร ตำบลช้างมิ่ง เป็นแหล่งปลูกพืชฤดูแล้ง และนาปรัง มะเขือเทศส่งโรงงาน และที่สำคัญเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีของจังหวัดสกลนคร เนื่องจากน้ำอุดมสมบูรณ์ อยู่ใต้เขื่อนน้ำอูน ซึ่งเป็นเขื่อนชลประทานให้ทำการเกษตรโดยเฉพาะที่ จึงเป็นแหล่งข้าวคุณภาพ"เนื่องจากเกิดมาจากภาคเกษตรกรรม คือทำนาทำไร่ เป็นเกษตรกรเต็มตัว ประกอบกับพื้นที่ของตำบลเป็นพื้นที่แหล่งข้าวชั้นดี จึงมองว่าน่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร คือกลุ่มเกษตร เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร และเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวไทยในการสนับสนุนชาวนา สร้างเยาวชนชาวนารุ่นใหม่ ให้มีจิตใจสำนึกรักข้าวรักอาชีพทำนา"ศูนย์ข้าวของตำบลช้างมิ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านตาลเลียน สำหรับกลุ่มเกษตรกรทำนาที่บ้านตาลเลียนนี่มีสมาชิก 137 ราย เป็นกลุ่มที่เน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ กว่า 2,500 ไร่ หรือประมาณ 1,000 ตันต่อปี ส่งไปยังศูนย์ขยายพันธุ์พืชของสกลนครแล้วนำไปแพร่ขยาย ให้กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อบต.ช้างมิ่งหากเกษตรกรรายใดอยากได้ข้าวพันธุ์ที่มีคุณภาพก็สามารถสั่งได้ และที่สำคัญศูนย์ ชุมชนวัฒนธรรมเส้นทางข้าวนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและแหล่งแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว ที่ดีมีคุณภาพ และที่นี่จึงน่าจะบอกได้ว่าเป็นเส้นทางวัฒนธรรมข้าวของสกลนครอบต.ช้างมิ่งจัดงบประมาณสนับสนุนให้กับทางกลุ่ม เพื่อให้เกิดการขยายการผลิตออกไปยังเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนอาชีพการทำนา เยาวชนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ เรียกว่าโรงเรียนชาวนา เพราะวันนี้การทำนาภาคเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่ทำให้รวยได้ เป็นเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าดูทีวีสี และมีคอมพิวเตอร์ใช้


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.