มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 745 คน
วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7280 ข่าวสดรายวัน


สุพจน์ ปันสุรัตน์ นายกเทศมนตรีทต.ป่าซาง จ.ลำพูน 'ฟื้นป่าซางก้าวไปสู่ความเจริญ'


ท้องถิ่นพูด
นิพนธ์ อินทรจักร์นายสุพจน์ ปันสุรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน เข้ารับ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าซาง เมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา หลังรับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกว่าหมื่นคะแนน โดยวันเข้ารับตำ แหน่งแถลงนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ว่าจะบริหารงานในเขตเทศบาลตำบลป่าซางตามระเบียบแบบแผน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยจะยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลป่าซาง และตำบลปากบ่อง ที่รับผิดชอบอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลป่าซาง มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน" มีนโยบายที่มุ่งเน้นการบริ หารจัดการที่ดี โดยยึดหลัก "ธรรมาภิบาล"

ในด้านการพัฒนาในตำบลที่รับผิดชอบจะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่เป็นปัญหาช้ำซากให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การบริหารการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริม การเสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขายสินค้าในชุมชน

"อำเภอป่าซางเป็นแหล่งผลิตผ้าบาติกแหล่งใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งขายสินค้าของตำบล รวมทั้งจะเร่งฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอป่าซางที่เคยเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศ"

ต่อไปป่าซางจะต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอีกหน ทั้งนี้ทุกอย่างจะสำเร็จไปไม่ได้หาก ประชาชนของอำเภอป่าซางไม่ช่วย ดังนั้นในการเข้ารับใช้ประชา ชนในตำบลป่าซางครั้งนี้หวังว่าจะเร่งพัฒนาป่าซางให้ดีขึ้น และก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.