มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1059 คน
วันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8194 ข่าวสดรายวัน


บำเหน็จตกทอด


ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ'ข่าวสด'-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.5/ว924 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 จัดส่ง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ และบำเหน็จตกทอด ตามพ.ร.บ.ดังกล่าวนั้นในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นที่ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 51 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะต้องดำเนินการออกคำสั่งการจ่ายบำเหน็จตกทอดเพิ่มเติมในส่วนของเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น 30 เท่าให้แก่ทายาทตามข้อ 2.2 ของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.