มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 721 คน
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7475 ข่าวสดรายวัน


การเลื่อนขั้นเงินเดือน


ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ'ข่าวสด'-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีครั้งที่ 1 (1 เม.ย.54) ให้อปท.ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และภายหลังเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.54) แล้วให้ใช้ตารางการปรับอัตราเงินเดือนจากอัตราเดิมเข้า สู่อัตราใหม่

เงินค่าตอบแทนเพิ่ม(ร้อยละ 2-4-6-8) ซึ่งเป็นเงินชดเชยกรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 1-7 ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับไม่อาจได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นได้ จากการปรับอัตราเงินเดือนเมื่อวันที่ 1 เม.ย.หากยังดำรงตำแหน่งอยู่และไม่ได้รับการเลื่อนระดับหรือตำแหน่ง ให้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม (ร้อยละ 2-4-6-8) ในอัตราเดิมต่อไป


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.