มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 682 คน
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8142 ข่าวสดรายวัน


จัดทำบัญชี เงินเดือนครู


ท้องถิ่นชวนรู้
ความร่วมมือ'ข่าวสด'-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


กรมส่งเสริมฯ จัดประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูของอปท.ประจำปีงบฯ 2556 และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำบัญชีถือจ่ายฯ จากเดิมด้วยโปรมแกรมเอ็กเซลจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งอปท.(ที่มีสถานศึกษาในสังกัด) ภายในเขตจังหวัดให้จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครูที่สังกัดอปท.ประจำปี 2555 (งบประมาณที่เบิกจ่ายปีงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2554)


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.