มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2398 คน
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7368 ข่าวสดรายวัน


ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


ท้องถิ่นชวนรู้


ภายหลังจากการประกาศใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างดังนี้

การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แล้วแต่กรณี สามารถจ้างได้ 2 ลักษณะได้

ตำแหน่งผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือตำแหน่งผช.ครูผู้ดูแลเด็ก สำหรับผู้มีคุณวุฒิให้กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือครูผู้ดูแลเด็ก แล้วแต่กรณีตามมาตร ฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.ที่กำหนด


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.