มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 714 คน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8149 ข่าวสดรายวัน


มสด.จัด5หลักสูตรพัฒนาศึกษาปฐมวัย แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน
อ.สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยา ลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (รมป.) กล่าวถึงโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากโครงการ รมป. ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการศึกษาปฐมวัยเป็นทุนเดิม และเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม มสด.จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน โดยอาศัยหลักการที่ว่า สมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ จะมีการพัฒนาตามวัย 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเคลื่อนไหว ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการคิด ด้านสังคม และด้านภาษาอ.สิริยากรกล่าวว่า โครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ สอนหนูให้เป็นคนดี เสริมสร้างทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม เน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการสอนเด็กไทยให้มีคุณธรรม, นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย เสริมทักษะด้านภาษา เรียนรู้การเล่านิทานกับชุดฉลาดรู้ภาษาไทย, สนุกเต้นเล่นดนตรี สนุกวาดละเลงสี เรียนรู้ผ่านทักษะด้านศิลปะ และการสร้างสรรค์ โดยการฝึกให้ใช้สีน้ำ และเต้นประกอบเพลงต่างๆ, อาเซียน เจอร์นีย์ ฝึกทักษะด้านสังคม ผ่านการบันทึกเรื่องราว และเป็นการบูรณาการพหุวัฒนธรรมอาเซียนเข้าด้วยกัน และหลักสูตรเกมการศึกษาสนุกปลุกปัญญา เน้นพัฒนาด้านสมองฝึกทักษะการคิดเป็นหลัก ซึ่งทุกหลักสูตรในการเข้าอบรมมหาวิทยาลัยมอบสื่อการเรียนการสอนให้ผู้เข้าอบรมกลับไปฝึกปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.