มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 645 คน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8098 ข่าวสดรายวัน


มทร.สุรินทร์เปิดเวทีประชุมเสนอผลงานวิจัย
รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แจ้งว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ราชมงคลสุรินทร์วิชา การ ครั้งที่ 5 หัวข้อ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค. ที่วิทยาเขตสุรินทร์ โดยที่การศึกษาวิจัยถือเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)ทั้งนี้ งานวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของวิทยาเขตที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการได้ทำงานวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและแนวทางที่จะผลักดันให้คณา จารย์และนักวิชาการเกิดความสนใจในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการแล้ว ยังเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานวิจัยนั้นด้วย


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.