มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 444 คน
วันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8194 ข่าวสดรายวัน


มรส.นำผู้บริหารปฏิบัติธรรม
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรส.ได้จัดโครงการสร้างปัญญา ศรัทธาความดี โดยนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวน 25 คน ประกอบด้วย อธิการบดี, รองอธิการบดี 5 คน, คณบดี 7 คน, ผู้อำนวยการสำนักและสถาบัน 6 คน และผู้ช่วยอธิการบดี 6 คน ไปปฏิบัติธรรมและเจริญสติภาวนา ณ ทีปภาวันธรรมสถาน (สวนโมกขพลาราม สมุย) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้บริหารได้นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวมทั้งนี้ มีหลักธรรมมากมายที่ยังคงทันสมัยอยู่เสมอ และผู้บริหารสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตและแนวทางในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี เช่น พรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมของผู้บริหารที่ควรถือปฏิบัติเป็นนิตย์, อคติ 4 คือการกระทำอันทำให้เสียความเที่ยงธรรม ซึ่งผู้บริหารไม่ควรประพฤติเพราะเป็นทางแห่งความเสื่อม หรือสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกัน เป็นเหตุให้ตนเองและหมู่คณะก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.