มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2127 คน
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8048 ข่าวสดรายวัน


ม.เกษตรรับงานม.อุดร
นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จ.อุดรธานี รับหลักการพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี ตามข้อเสนอของชาวอุดรธานี นั้นล่าสุด จ.อุดรธานีได้ตกลงที่จะให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาวิจัยให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 เดือน ด้วยวงเงินจำนวน 23 ล้านบาท เพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเข้าทำการศึกษาวิเคราะห์ตั้งแต่ด้านสถานที่ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดเป็นที่สาธารณประโยชน์ ต.สามพร้าว และต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี รวมพื้นที่ประมาณ 1-2 พันไร่ ด้านคณะวิชาที่จะเน้นหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น คือ วิศวกรรม เกษตร การท่องเที่ยว และอื่นๆ รวมไปถึงการออกแบบอาคารสถานที่ สิ่งสาธารณูปโภคทั้งหมด และกำหนดราคาค่าก่อสร้าง ทั้งนี้ จะมีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย"มหาวิทยาลัยอุดรธานีจะต้องเกิดขึ้น เพราะเป็นเมืองหลักในอีสานตอนบนที่จะต้องรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่จะเริ่มจากการก่อตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน จนมีความพร้อมจึงจะหล่อหลอมทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอุดรธานี มีแนวคิดการก้าวเข้าสู่สากล ไม่ใช่เพียงให้บริการในจ.อุดรธานี หรือใกล้เคียง ประชากรไม่กี่ล้านคน แต่หมายถึงครอบ คลุมทั้งภูมิภาค ประชากรมากกว่า 35 ล้านคน" ผวจ.อุดรธานีกล่าว


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.