มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 387 คน
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7917 ข่าวสดรายวัน


มรม.เน้นฟิตภาษาไทย
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน แต่ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสารที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อและผูกพันต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันเสียการใช้ภาษาไทยก็จะยิ่งเสื่อมลง ส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทย ด้วยเหตุนี้หลักสูตรวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) จึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง สร้างสรรค์อธิการบดี มรม.เปิดเผยว่า นอกจากนี้ยังมีการประกวดยอดเยาวชนเพชรภาษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดสอบคัดเลือกนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรอบแรกจะเป็นการสอบ 100 ข้อ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำข้อสอบให้ได้ 70 ข้อขึ้นไป จึงจะได้ไปทดสอบในด่านที่ 2 ซึ่งจะให้ผู้แข่งขันแต่งกลอนสุภาพ 2 บท ต่อจากนั้นจะเป็นด่านที่ 3 อ่านทำนอนเสนาะ ฉันท์ ร่าย และด่านสุดท้ายคือการกล่าวสุนทรพจน์ชิงชนะเลิศ


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.