มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 697 คน
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8082 ข่าวสดรายวัน


ม.ราชภัฏสุราษฎร์ขับเคลื่อนสู่"มหาวิทยาลัยน่าอยู่"
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวว่า ขณะนี้มรส.อยู่ระหว่างการดำเนินการ 6 วาระเร่งด่วน เพื่อสร้างสถาบันให้เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่และน่าเรียน ตามแผนการขับเคลื่อน "เอสอาร์ยู น่าอยู่ น่าเรียน" ทั้งนี้ 6 วาระเร่งด่วนประกอบด้วย วาระที่ 1 สร้างศูนย์อาหารและศูนย์กิจกรรมนักศึกษาแห่งใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รองรับการขยายตัวของนัก ศึก ษาและบุคลากร จะแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.2556 วาระที่ 2 จัดบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยด้วยรถไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นกรีน แคมปัส ลดการใช้พลังงาน และให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร จะดำเนินการทดลองวิ่งในเดือนก.พ.นี้ วาระที่ 3 ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ จะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค.วาระที่ 4 พัฒนาระบบไวไฟให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ วาระที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงที่พักบุคลากรให้ดีขึ้น มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับแบ่งปันทุกข์สุข ทำกิจกรรมร่วมกัน และวาระที่ 6 จัดสร้างที่พักสำหรับบุคลากรเพิ่มเติม เพราะที่พักบุคลากรเป็นทั้งขวัญกำลังใจ การลดค่าใช้จ่าย ทุ่นเวลาในการเดินทาง และเกี่ยวพันกับความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย จึงต้องการให้บุคลากรได้มีที่พักสวัสดิการก่อนขยับขยายไปซื้อบ้านเป็นของตัวเอง


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.