มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 594 คน
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7917 ข่าวสดรายวัน


แวดวงราชภัฎ


ยอดฉัตร Yoodchat2010@gmail.com


...วันนี้ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ได้ 2 เดือน และแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนบรรลุธรรม วันนี้ถือว่ามีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ ชาวพุทธจะทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ช่วงค่ำจะมีเข้าวัดเวียนเทียน...ตั้งคณะทำงานวางยุทธศาสตร์การศึกษาที่เหมาะกับอัตลักษณ์จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นับเป็นไอเดียดีที่ควรสนับสนุน เมื่อ ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและชุมชนสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสงขลา จับมืออุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ชายแดนใต้ทุกแห่งมารวมพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาและเกิดสันติสุขในพื้นที่ เพราะทุกวันนี้ส่งคนจากส่วนกลางลงไปไม่มีใครจะเข้าใจเข้าถึงปัญหาและทางแก้ได้ดีกว่าคนที่นั่น จริงด้วย...'ยอดฉัตร' หนุนเต็มที่ กับการที่ม.สงขลานครินทร์ ม.ราชภัฏยะลา ม.อิสลามยะลา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ทักษิณ ม.ราชมงคลศรีวิชัย ม.ราชภัฏสงขลา จะนำเสนอระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับชายแดนใต้ ต่อ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศธ.ในมุมมองหลากหลาย น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาที่ส่งเสริมสอดคล้องต่อวิถีชีวิตประชาชนที่มีเอกลักษณ์ต่างจากที่อื่น...เออ ดูสิเล่นเอาคณาจารย์ ม.ราชภัฏอุดรธานี ของ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ แทบไม่อยากไปทำธุระที่ตัวเมืองหนองคายเลย เนื่องจากม.ราชภัฏสวนดุสิต ข้ามห้วยไปทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนภารกิจเทศบาลโดยใช้อาคารเรียนบางส่วนของร.ร.เทศบาลเป็นสำนักงานและห้องประชุม 1 ปีเต็ม ช่วยจัดการเรียนระดับก่อนประถมฯและอาชีวศึกษา รวมถึงรับผู้จบ ม.ปลาย เกรด 2.5 ขึ้นไปเรียนต่อป.ตรี ด้วย...คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏยะลา ของ ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 หัวข้อ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ วันที่ 16-18 ส.ค.นี้ ณ หอประชุมหลังเก่า ผู้ร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม ดูรายละเอียดที่ www.yru.ac.th


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.