มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 586 คน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8177 ข่าวสดรายวัน


แวดวงราชภัฏ


ยอดฉัตร - Yoodchat2010@gmail.com


...แวดวงราชภัฏ ไปกันที่การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของม.ราชภัฏจันทรเกษม รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี หายห่วงเมื่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.เอนก เทียนบูชา นำบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ เข้าหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน แล้วติดตามประเมินผลโดยผ่านทางผู้อำนวยการและหัวหน้างานต่างๆ แต่ในส่วนของสายวิชาการจะติดตามผ่านทางคณบดี เรียกว่าเอาจริงเอาจังกันทีเดียว...ชมกันขนาดนี้ จะไม่ให้ รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ม.ราชภัฏสวนดุสิต ออกอาการปลื้มได้ไง เมื่อ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกฯฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกอง ทุนตั้งตัว เอ่ยปากชมต้นแบบศูนย์วิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสากลสู่อาเซียน เป็นแห่งแรกของประเทศที่รองรับกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล และเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษา สามารถเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 56 แห่งทั่วประเทศ...จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถึง 11หลักสูตรเพื่อสร้างอาชีพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็กปี 2556 ระหว่าง 29 เม.ย.-3 พ.ค. งานนี้ ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครราชสีมา มอบ รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เก็บค่าลงทะเบียน 3,000 ทุกหลักสูตร ถามได้ที่โทร.0-4400-9009 ต่อ 1308 หรือที่ 08-9846-9248...เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสงขลา ช่วงสงกรานต์ใช้เวลาวันหยุดยาวให้เป็นประโยชน์ จับมือกับสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดสัมมนาทางวิชาการ 23-24 เม.ย. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสงขลา...หารายได้สนับสนุนกองทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กับอธิการบดีคนใหม่ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ แถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตการกุศล "อมตะเพลงหวาน รัตติกาล แห่งเพลงรัก" เสาร์ที่ 20 เม.ย.นี้ มี นัดดา วิยะกาญจน์, ชรัส เฟื่องอารมย์ และ วินัย พันธุรักษ์ มาขับกล่อม เริ่ม 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.นครสวรรค์


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.