มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2963 คน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ปีที่ 00 ฉบับที่ 0000 ข่าวสดรายวัน


ชวเลข


คอลัมน์ รู้ไปโม้ด


-ชวเลข คืออะไร? หน้าตาเป็นอย่างไร? สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับชวเลขได้จากที่ไหนบ้าง? อยากเป็นนักข่าวจำเป็นต้องเขียนชวเลขเป็นหรือเปล่า

 A

ตอบ-A

 

 ชวเลข คือภาษาเขียนประเภทหนึ่งที่สามารถใช้แทนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ ใช้เขียนตามเสียง ต้องมีการฝึกฝนจึงจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจดตามคำบอก ซึ่งอาจเป็นในรูปของจดหมาย หรือคำสั่งต่างๆ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ชวเลขใช้ในการจดบันทึกการประชุม

 

 ภาษาชวเลขมีหลักการกว้างๆ คือ


 1.ชวเลขเป็นการเขียนตามเสียง หมายความว่าจะเขียนตามเสียงที่ได้ยินเท่านั้น แม้ว่าในการเขียนจะมีสระ พยัญชนะอะไร หากไม่ออกเสียงสระหรือพยัญชนะนั้นก็ไม่ต้องเขียนตัวชวเลข เช่น สรวล ตัว ร ไม่ออกเสียง ตัวชวเลขจะเขียนเพียง สวน หรือศาสตร์ ตัว ตร์ ไม่ออกเสียง ตัวชวเลขจะเขียนเพียง สาด

 

 2.ชวเลขไม่มีวรรณยุกต์ การเขียนจะถือการออกเสียงเป็นหลัก แม้การเขียนโดยปกติ คำหรือถ้อยคำนั้นจะมีวรรณยุกต์อยู่ด้วยก็ตาม ผู้ถอดชวเลขจะทราบจากข้อความได้เองว่า คำนั้นคือคำใด เช่น นา หน่า หน้า หนา ตัวชวเลขจะเขียนเป็นตัวเดียวกันคือ นา ถ้าชวเลขเขียนว่า น้าของแดงใจดีมาก ผู้ถอดชวเลขจะทราบทันทีว่า นา ตัวนั้นคือน้า ทั้งนี้เพราะข้อความที่บอกว่าของแดงใจดีมาก ทำให้เข้ารูปประโยค จึงช่วยให้สามารถถอดชวเลขได้อย่างถูกต้อง


3.การอ่านชวเลข ให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะและสระจนมั่นใจว่าจำได้ จึงค่อยอ่านบรรทัดต่อมา  สำหรับตัวเลขที่เป็นตัวผสมให้ผู้เรียนสะกด แล้วอ่านทีละคำจนคล่อง จากนั้นก็อ่านโดยไม่จำเป็นต้องสะกด ให้อ่านจนคล่องและมั่นใจว่าอ่านได้แล้วจึงค่อยอ่านข้อความต่อไป

 

 ชวเลขถือเป็นความสามารถพิเศษ เพราะผู้จดจะสามารถฟังด้วยความเข้าใจและจดตาม เมื่อถอดชวเลขก็สามารถพิมพ์ออกไปได้เลย ทำให้ประหยัดเวลา และผลงานก็ถูกต้องแม่นยำ ชวเลขช่วยให้มีความคล่องตัวสูง เมื่อรับคำสั่งแล้วนำพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์ดีด ก็จะได้ขัดเกลาสำเนาไปในตัวให้เป็นภาษาที่สละสลวยมากขึ้น ผลงานที่พิมพ์ออกมาก็สมบูรณ์

 

 วิชาชวเลขมีบรรจุอยู่ในหลักสูตรสำหรับสายพาณิชยกรรม เป็นวิชาหลักของแผนกเลขานุการในระดับ ปวช. ในโรงเรียนพาณิชยการ และอาจจะเป็นวิชาเลือกในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถาบันราชภัฏบางแห่งก็มีการเปิดสอน ผู้สนใจอาจจะหาหนังสือมาอ่านได้ เช่น หนังสือชวเลขไทย 1 ของ ผศ.เกษกานดา สุภาพจน์ ราคาเล่มละ 80 บาท

 

 ส่วนนักข่าวไม่ต้องจดชวเลขเป็นก็ได้ แต่ต้องจดข่าวให้เร็ว อย่างที่เห็นพี่นักข่าวเขาจดยิกๆ กันในทีวีนั่นแล ใช้เทปบันทึกเสียงก็ได้อยู่หรอก แต่มันเสียเวลาต้องมาถอดเทป สู้จดไม่ได้ เร็วกว่า จะใช้ตัวย่อใช้สัญลักษณ์ก็ใช้ไป แต่ต้องเร็วและอ่านออกได้เนื้อถ้อยกระทงความด้วยหน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.