มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1718 คน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 00 ฉบับที่ 0000 ข่าวสดรายวัน


อินโดนีเซีย


คอลัมน์ รู้ไปโม้ดบุโรพุทโธ พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่กลางเกาะชวา

วันที่ 17/09/2547

 

เยาวชน

 

อินโดนีเซีย

 

รู้ไปโม้ด

 

nachart@yahoo.com

 

 -อยากทราบวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

/คนอยากรู้

 

ตอบ -คนอยากรู้

 

 ทอดตัวกระจัดกระจายใน 2 มหาสมุทร อินเดียและแปซิฟิก คืออินโดนีเซีย วัฒนธรรมของสาธารณรัฐแห่งนี้ประสมประสานหลากหลาย ด้วยในอดีตหมู่เกาะต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน ยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นรัฐเดียว หากแยกกันเป็นแคว้นต่างๆ ส่วนใหญ่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดีย ทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรม ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากฮินดูและพุทธ จวบจนอิทธิพลของอิสลามเข้าแทนที่ในศตวรรษที่ 13

 

 ความเป็นแหล่งเครื่องเทศดึงชาวยุโรปเข้ามา ดัตช์ยึดครองอินโดนีเซีย ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เกิดกระแสชาตินิยมต้านเจ้าอาณานิคม จวบจนสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ.1942 ญี่ปุ่นมีชัยเหนือดัตช์ ได้เข้าปกครองอินโดนีเซียระยะหนึ่ง เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม กลุ่มชาตินิยมนำโดยซูการ์โนและฮัตตาประกาศอิสรภาพอินโดนีเซีย วันที่ 17 สิงหาคม 1945 อย่างไรก็ตามดัตช์ยังพยายามจะกลับมาปกครองอีกครั้ง กระทั่ง 27 ธันวาคม ปีเดียวกัน จึงคืนเอกราชให้อินโดนีเซียสมบูรณ์

 

 ประชากรร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 3.5 นับถือคริสต์คาทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีแตกต่างหลายหลากตามศรัทธาความเชื่อของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งมีสังคมของตนเอง

 

 วันสำคัญตามประเพณีมุสลิม อาทิ วันอีดหรือวันฉลองการรื่นเริง "อีด" แปลว่ากลับมา เวียนมา นั่นคือวันที่เวียนมาเพื่อฉลองรื่นเริง มี 2 วาระ คือวันอีดิ๊ลฟิตร ตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวาล อันเป็นเดือนที่ 10 ต่อจากเดือนรอมฎอน เป็นวันกลับสู่การเว้นจากการถือศีลอด คือการกลับสู่สภาพเดิม มุสลิมเฉลิมฉลองหลังจากถือศีลอดนาน 1 เดือน เรียกวันนี้ว่า วันออกบวช หรืออีดเล็ก วันอีดิ๊ลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 10 เดือนซุ้ลฮิลญะ อันเป็นเดือนที่ 12 ของอาหรับ มุสลิมที่มีสภาพพร้อมจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ เรียกวันนี้ว่า วันออกฮัจญ์ หรืออีดใหญ่

 

 วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 เดือนอัลมุหัรร็อม อันเป็นเดือนที่ชาวอาหรับถืออยู่แต่เดิม ไม่ได้ใช้ตามศักราชฮิจเราะห์ อันเป็นช่วงเวลาที่ศาสดามูฮัมหมัดอพยพออกจากมักกะห์ไปมาดินะห์ การอพยพนี้เกิดขึ้นในวันที่ 4 ของเดือนเราะบีอุลเอาวัลในปีที่ 13 แห่งการเผยแผ่ศาสนา และวันเกิดของศาสดามูฮัมหมัด (เมาลิด อัน นะบี) ไม่มีบันทึกวันที่แน่นอนประมาณกันว่าระหว่างวันที่ 8-12 ปีเราะบีอุลเอาวัล (ปีช้าง) ตรงกับวันจันทร์ แต่ที่ถือเป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านนิยมให้เป็นวันที่ 12 ของเดือนที่ 3

 

 สำหรับร่องรอยความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา อินโดนีเซียมีโบราณสถานสำคัญคือบูโรพุทโธ ในเมืองจอร์จาการ์ตา ได้รับการยอมรับว่าเป็นพุทธสถานยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยพุทธศาสนิกมหายาน ด้านวัฒนธรรมประเพณีฮินดูอยู่บนเกาะบาหลี เกาะเดียวในอินโดนีเซีย ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือฮินดู มีแนวปฏิบัติเคร่งครัด เชื่อถือเทพเจ้าและการบูชา

 

 อินโดนีเซียมีภาษาพื้นถิ่นกว่า 500 ภาษา ค.ศ.1945 ได้กำหนดภาษาประจำชาติที่ใช้เป็นภาษาราชการ ดัดแปลงมาจากภาษา Bahasa ที่มีรากฐานจากภาษามาเลย์

 

หน้า 22หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.