มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 4375 คน
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 00 ฉบับที่ 0000 ข่าวสดรายวัน


สายสะพาย


คอลัมน์ รู้ไปโม้ดมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (บุรุษ)
สวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉลียงลงทางขวา
ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

สายสะพาย


คอลัมน์ รู้ไปโม้ด


น้าชาติ ประชาชื่น
nachart@yahoo.com


-วันนี้ดูข่าวหลายช่องเห็นส..หลายท่านสวมชุดพระราชทาน เพื่อเข้าเฝ้าฯ ใส่สายสะพายมีหลายสี แล้วสะพายไปทางซ้ายบ้าง ขวาบ้าง บางท่านไม่มีสายสะพาย เลยอยากทราบว่าทั้งสีและการสะพายไปแต่ละข้างมีความหมายอย่างไรบ้างคะ หรือว่าการสะพายอย่างไหนถึงจะถูกต้องคะ


/คนอยากรู้


ตอบ -คนอยากรู้


 แก้ความเข้าใจผิดก่อนว่า เครื่องแบบที่มีสายสะพาย มิได้เรียกว่าชุดพระราชทาน หากแต่เป็นชุดเข้าเฝ้าฯ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดการแต่งกายของผู้มีตำแหน่งเฝ้า แต่ไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้เครื่องแบบราชการ พ..2499 มี 4 แบบคือ 1. เครื่องแบบปกติ 2.
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (สตรี)
สวมสายสะพายบ่าขวาเฉลียงลงทางซ้าย
ดวงดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

42;; mso-ascii-font-family: ′Cordia New′; mso-hansi-font-family: ′Cordia New′">เครื่องแบบครึ่งยศ 3. เครื่องแบบเต็มยศ 4.เครื่องแบบสโมสร


 สำหรับชุดที่สวมสายสะพายคือเครื่องแบบปกติ


 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ..2541 ข้อ 9 อรรถาธิบายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพายมีดารา ดังนี้


 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่บุรุษ แบ่งตามชนิดและลักษณะของการประดับ โดยเรียงตามประเภท ตระกูล และชั้นตราสูงสุด ตามลำดับ (1) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ (มีสายสร้อย) (2) เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ฝ่ายหน้า (มีสายสร้อย) (3) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ฝ่ายหน้า


 (4) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 1 (ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ/มีสายสร้อย) (5) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 2 (ปฐมจุลจอมเกล้า/มีสายสร้อย) (6) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) (7) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก) (8) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด (มหาวชิรมงกุฎ)


 (9)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 (ประถมาภรณ์ช้างเผือก) (10) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) (11) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 (ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
)


 สำหรับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสะพาย มีแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

การสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา ประกอบด้วย 1.มหาจักรีบรมราชวงศ์ 2. ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ 3. ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน) 4. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 5. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 6. มหาวชิรมงกุฎ


 การสวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย ประกอบด้วยเครื่องราชชั้น 1. ราชมิตราภรณ์ 2. นพรัตนราชวราภรณ์ 3. เสนางคะบดี (รามาธิบดี) 4. ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 6. ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

 หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.