ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ธานีสั่งผบช.น.เชือดผบก.น.4-ผกก.สน.ลาดพร้าว
Font Size  

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08:42 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14925943 คน

     วันที่ 11 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ต้นเดือนที่ผ่านมา พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผบ.ตร.(ปป 2) มีบันทึกสั่งการมา ถึง พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น. ให้พิจารณาข้อบกพร่อง พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ ผบก.น.4 และ พ.ต.อ.บุญส่ง นามกรณ์ ผกก.สน.ลาดพร้าว กรณีที่ สน.ลาดพร้าว ไม่รายงานเหตุคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญรวม 2 ครั้งๆ แรกเหตุเกิด เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ฆ่านายอนุรักษ์ แซ่เตี้ย  ซึ่ง ผบก.น.4 ได้มีบันทึกสั่งการให้ว่ากล่าวตักเตือน พ.ต.อ.บุญส่ง ผกก.สน.ลาดพร้าวไปครั้งหนึ่งแล้ว และครั้งที่ 2 เมื่อ 9 มิ.ย. เป็นคดีฆ่า ด.ต.วิวัฒธนา ทวีอร่ามเรือง ซึ่งครั้งที่ 2 นี้จะต้องพิจารณาโทษ พ.ต.อ.บุญส่ง ในระดับภาคทัณฑ์หรือกักยาม  แต่ พล.ต.ต.วิมล ผบก.น.4 กลับพิจารณาโทษเพียงว่ากล่าวตักเตือน พ.ต.อ.บุญส่ง เท่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามคำสั่ง ตร.ที่ 0001(สส) / 0219 ลง 8 ม.ค.51

 

     พล.ต.อ.ธานี รอง ผบ.ตร.(ปป 2) จึงมีคำสั่งให้ ผบช.น.พิจารณาข้อบกพร่องของ ผบก.น.4 ในอำนาจแล้วรายงานให้ รอง ผบ.ตร.(ปป 2)ทราบผลภายใน 7 วัน ส่วน ที่ ผบช.น.มีความเห็นชอบในการปฏิบัติไม่ถูกต้องของ ผบก.น.4 ซึ่งถือว่าบกพร่องด้วยนั้นให้ รายงานชี้แจงให้ ตร.ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

     ภายหลังพล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น.ได้มีหนังสือถึง ผบก.น.1 – 9 ตปพ. จร. อก.  ผกก.ศดส. และ ผกก.ศทส. สั่งการกำชับการปฏิบัติการรายงานเหตุคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ตลอดจนเหตุที่ต้องรายงานด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อควบคุมการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วย รอง ผบ.ตร.มีหนังสือสั่งการ บช.น. ให้พิจารณาข้อบกพร่อง ผบก.น.4 และรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงให้ ตร.ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการที่ให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของ ผบก.น.4 กรณี ผกก.สน.ลาดพร้าวบกพร่องไม่รายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญให้ พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผบ.ตร.(ปป 2) เพื่อทราบรวมถึง 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่สองจะต้องพิจารณาโทษ ผกก.สน.ลาดพร้าวในระดับภาคทัณฑ์หรือกักยาม แต่ ผบก.น.4 กลับพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น ถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 0001(สส) / 0219 ลง 8 ม.ค.51 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในลักษณะดังกล่าวอีก จึงให้กำชับผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.เรื่องการพิจารณาโทษกรณีไม่รายงานเหตุอย่างเคร่งครัด ทั้งการรายงานทางวาจาและเอกสาร โดยให้รายงานเหตุทางวาจาจะต้องมีการยืนยันผู้รับส่งวันเวลาที่รายงานด้วย มิฉะนั้นจะถือเป็นความบกพร่อง แจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป