ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

โผนายพล 36ตำแหน่ง สัณฐาน-ผบช.น.
Font Size  

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 23:15 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14757939 คน

 เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 16 พ.ย. การประชุมก.ตร.เสร็จสิ้นลง โดยมีการแต่งตั้งทั้งสิ้น 36 ตำแหน่ง ดังนี้

 

 ในระดับ รองผบ.ตร. ที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง

 พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ที่ปรึกษา สบ.10 ด้านความมั่นคง1 และพล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต ที่ปรึกษาสบ 10 ด้านความมั่นคง 2 เข้าดำรงตำแหน่ง รองผบ.ตร.ในตำแหน่งหลัก

 

 เลื่อน พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส (นรต.27) ผช.ผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 1 พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (นรต.29) อาวุโสอันดับ 2 และพล.ต.ท. ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา (นรต.28) ผช.ผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 3 ขึ้นเป็นที่ปรึกษา(สบ 10) เทียบเท่ารองผบ.ตร.


 ระดับ ผู้ช่วยผบ.ตร.

 เลื่อน พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น.(นรต.30) พล.ต.ท.ประชิน วารี จตร.(สบ8) ขึ้นเป็น รองจตร.(สบ9) เทียบ เท่า ผช.ผบ.ตร. แทน พล.ต.ท.พรชัย พันธุ์วัฒนา รองจตร.(สบ9) ที่เออร์ลี่รีไทร์

 พล.ต.ท. จิโรจน์ ไชยชิต ผบช.ศ.(นรต.28) ขึ้นเป็น ผช. ผบ.ตร.

 พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง ผบช.ส. ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ตร.

 พล.ต.ท.บรรจง ตันศยานนท์ จตร.(สบ8) ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ตร.

 พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว รองจตร.(สบ.9) โยกเป็นผช.ผบ.ตร.ตำแหน่งหลัก

 และให้พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันทน์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็น รองจตร.(สบ.9)

 พล.ต.ท.ชลธาร จิราณรงค์ ผบช.นรป. ขึ้นเป็น รอง.นรป.(สบ9)


 ระดับ ผบช.

 พล.ต.ท.ถวิล สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.7 เป็น จตร.(สบ8) แทน พล.ต.ท. บรรจง

 พล.ต.ท.ธีระยุทธ กิติวัฒน์ ผบช.งป.เป็น ผบช.สกบ.

 พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผบช.สตม. โยกเป็น ผบช.ศ.

 พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผบช.ภ.8(นรต.28) คนสนิทนายสุเทพ เทือสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็น ผบช.น.

 พล.ต.ต. เดชาวัต รามสมภพ รองผบช.ภ.3 ขึ้นเป็นผบช.ภ.3

 พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น ผบช.ภ.3.ย้ายเป็น ผบช.ภ.1

 พล.ต.ต.สันติ เพ็ญสูตร รองผบช.ภ.9 ขึ้นเป็นผบช.ภ.4

 พล.ต.ต.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน รองผบช.น. คนสนิทนายชวน หลีกภัย อดีต นายกฯ เป็นผบช.ภ.7

 พล.ต.ต.พิทักษ์ จารุสมบัติ รองผบช.สตม. เป็น ผบช.ภ.8

 พล.ต.ท. วีรยุทธ สิทธิมาลิก ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. คนสนิท พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. เป็นผบช.ภ.9


 พล.ต.ต.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รอง ผบช.ก.ตร. ขึ้นเป็น ผบช.ประจำ.สง.ผบ.ตร.

 พล.ต.ต.อดิเทพ ปัญจมานนท์ รองผบช.ปส. เป็นผบช.ปส.

 พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผบช.ปส.ย้ายเป็น ผบช.สตม.

 พล.ต.ต.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย รอง ผบช.ส. ขยับขึ้นเป็นผบช.ส.

 พล.ต.ท.อุดม รักศีลธรรม จตร.(สบ.8) เป็น ผบช.สตส.

 พล.ต.ต.ยงยุทธ เตียวตระกูล รองผบช.ภ.7 เป็น จตร.(สบ.8)

 พล.ต.ต.เอกรัตน์ มีปรีชา รองผบช.น. ขึ้นเป็น จตร.(สบ8)

 พล.ต.ต.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองผบช.ปส. เป็น จตร. (สบ8)

 พล.ต.ต.ธนากร ศิริอัฐ รองผบช.สตม. ขึ้นเป็น ผบช.งป.

 พล.ต.ต.ยงยศ นาคเฉลิม รองจตร.(สบ7) ขึ้นเป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. สง.ผบ.ตร.

 พล.ต.ต.จงเจตน์ อาวน์เจนพงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ7) เป็นนายแพทย์ใหญ่(สบ 8)

 พล.ต.ต.ไตรรัตน์ อมาตยกุล นรป.(สบ7) ขึ้นเป็น ผบช.นรป. (สบ8)

 พล.ต.ต.วิบูลย์ บางท่าไม้ รอง.ผบช.น. เป็น ผบช.ประจำ.สง.ผบ.ตร.

 พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา รองผบช. ได้รักษาการผบช.ประจำ.สง.ตร.(ทนท.ประสานงานนายกรัฐมนตรี)