ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

โคราชไข้เลือดอออกระบาดหนักป่วยทะลุ2,000ตาย3
Font Size  

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11:19 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15045960 คน

น.พ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2553 ถึง วันที่ 1 ส.ค. พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วทั้งสิ้น 2,095 ราย เสียชีวิต 3 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว 1 ราย  อ.ครบุรี 1 ราย และที่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง 1 ราย โดยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นครราชสีมายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในช่วงฤดูฝนนี้การระบาดจะทวีความรุนแรล เนื่องจากปัญหาโลกร้อนส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งเหมาะแก่การแพร่ขยายพันธุ์ของยุงลาย  ทั้งนี้จากรายงานการวิจัยของกองระบาดวิทยา พบว่า ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวนผู้ป่วยสะสมของปีนี้มียอดสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยสถิติจำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 2552 มาจนถึงสิ้นเดือนก.ค.2552 มีจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้นเพียง 1,007 ราย แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยสะสมของปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 2 เท่าตัว และยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ ส่งผลให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว เป็นอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยุงลายเป็นอย่างดี

น.พ.วรัญญู กล่าวว่า จากรายงานสถิติจำนวนผู้ป่วยเฉพาะในเดือนกรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นถึง 600 คน ซึ่งหากเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานในห้วง 5 ปีที่ผ่านมาแล้วพบว่าเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าของเดือนกรกฏคาคมของทุกๆปี  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การแพร่ขยายพันธุ์ของยุงลายและเชื้อไข้เลือดออกอย่างรุนแรง

น.พ.วรัญญู เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกชุมชนลงพื้นที่ออกตรวจร่างกายให้ชาวบ้าน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการระบาดซ้ำซาก และมีจำนวนผู้ป่วยต่อประชากรสูงสุด อย่างเช่น อ.เทพารักษ์ และ อ.ขามสะแกแสง ซึ่งมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากในทุกปี รวมถึงในพื้นที่ที่พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต เช่นที่ อ.สีคิ้ว , อ.เมือง และ อ.ครบุรี  และแหล่งชุมชนอย่างเช่น อ.เมือง นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง เทศบาล และอบต.ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายให้กับชาวบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยด่วนแล้ว