ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

เอแบคโพล ชี้คนมึนไม่รู้ 7 คนไทยไปทำอะไรที่ชายแดนไทย-เขมร
Font Size  

วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:00 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15022511 คน

 วันที่ 7 ม.ค. สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 50 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ หลายกลุ่มอาชีพ การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1-6 ม.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 2,085 ตัวอย่าง เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรต่อ 7 คนไทยถูกจับที่ประเทศกัมพูชา" โดยถามถึงการติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านสื่อมวลชนในช่วง 30 วันที่ผ่านมาพบว่า 50.9% ติดตามทุกวัน/เกือบทุกวัน 19.8% ติดตาม 3-4 วันต่อสัปดาห์ 17.1% ติดตาม 1-2 วันต่อสัปดาห์ 6.4% ติดตามเป็นบางสัปดาห์ 5.8% ไม่ติดตามเลย

 

 เมื่อถามถึงการรับทราบข่าว 7 คนไทยถูกจับที่ประเทศกัมพูชา 94.9% ทราบข่าว 5.1% ไม่ทราบข่าว

 

 เมื่อถามความเห็นต่อภารกิจของคนไทยทั้ง 7 คนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนใหญ่คิดเป็น 58.1% ไม่ทราบเหตุผลแน่ชัดไปทำอะไรที่ชายแดน 23.7% ระบุว่าเป็นภารกิจเพื่อประเทศชาติ 18.2% ระบุว่าทำเพื่อตนเองและพรรคพวก

 

 เมื่อถามถึงความเห็นต่อการพิสูจน์ความเป็นผู้นำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ 73.4%ไม่คิดว่าเป็นการพิสูจน์ความเป็นผู้นำของนายอภิสิทธิ์ ส่วน 26.6% คิดว่าเป็นการพิสูจน์ความเป็นผู้นำของนายอภิสิทธิ์

 

 เมื่อถามต่อถึงความเห็นต่อทางออกหรือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ 7 คนไทยถูกจับที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 45.9% ให้ผู้นำประเทศทั้งสองร่วมกันแก้ปัญหา 27% รัฐบาลต้องช่วยเหลือคนไทยทั้ง 7 ให้เร็วที่สุด 19.9% ต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ควรเข้าแทรกแซง 6.9% พิสูจน์ให้ได้ว่าพื้นที่ที่ถูกจับเป็นชายแดนของไทยหรือกัมพูชา 6.1%ให้ใช้การเจรจาทางการทูต 4.4%ให้นายกรัฐมนตรีสนใจจริงจังมากกว่านี้ 2.5%อยากให้ประเทศกัมพูชาปล่อยตัว 1.4% ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา