ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

‘ธงทอง’ รอสัปดาห์หน้า อสส.สรุปคำตัดสินศาลปค.กลางคืนตำแหน่ง‘ถวิล’ เชื่อชัดเจนใน30วัน
Font Size  

วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 12:41 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14854614 คน
  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลางที่พิพากษาเพิกถอนคำสั่งนายกรัฐมนตรีกรณีย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสมช.หรือไม่ ว่า ปกติการสู้คดีปกครองเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ ดังนั้นแม้ตนจะได้รับทราบข่าวจากสื่อแล้ว แต่ตามกระบวนการแล้ว ต้องรายงานมาที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของนายกรัฐมนตรีในทุกเรื่อง โดยเฉพาะคดีปกครอง ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดจะได้รายงานผลคดีพร้อมข้อเสนอแนะมาในสัปดาห์หน้า ระหว่างนี้สปน.จะได้พิจารณาในความเห็นต่างๆแล้วจึงจะให้ความเห็นว่าสมควรจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไร

 นายธงทอง กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นที่สนใจของทุกฝ่าย นายกรัฐมนตรีได้ปรารภไปแล้วว่าเมี่อสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมีความเห็นเพราะเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 จึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจโดยการตัดสินใจ ต้องอยู่บนพื้นฐานของคณะทำงานที่นายกรัฐมนตรีจะมอบให้คณะทำงานกลั่นกรองและให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานนี้จะประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงานก.พ. เลขาฯ กฤษฎีกา ปลัดสปน. สำนักงานอัยการสูงสุด โดยจะมีการเรียกประชุมในเร็วๆ นี้ เพื่อศึกษาประเด็นที่ต้องทำงานอย่างถี่ถ้วน อย่างไรก็ตามจะมีกรอบเวลาที่จะต้องยื่นอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ภายใน 30 วัน

 ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีตำแหน่งระดับ 11 หรือเทียบเท่าที่ว่างอยู่หรือไม่ นายธงทอง กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีตำแหน่งระดับ 11 ว่างอยู่ในเวลานี้ แต่อนาคตอันไม่ไกลนักจะมีการเกษียณอายุของข้าราชการต่างๆ ซึ่งอาจจะมีการหมุนเวียนทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุได้ แต่จะกระทบถึงกรณีนายถวิลหรือไม่ต้องให้เป็นการตัดสินในระดับนโยบาย