ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สายการบินแอร์เอเชีย ประกาศเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ดอนเมือง-นราธิวาส วันที่ 7 ก.ย.
Font Size  

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19:18 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14874224 คน
23 ส.ค. บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกาศเปลี่ยนเวลาการให้บริการ ในสายการบิน ดอนเมือง-นราธิวาส-ดอนเมือง ในวันที่ 7 กันยายน 2556 เนื่องจากในวันดังกล่าว บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) จะเปิดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อส่งผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จากท่าอากาศยานนราธิวาส ถึงเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบียด้วย

ดังนั้น ในวันที่ 7 กันยายน 2556 เครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3130 จะออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 08.50 น.และถึงท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 10.20 น. และเที่ยวบิน FD 3131จะออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 10.50 น.ถึงท่าอากาศดอนเมือง เวลา 12.20 น. โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางบินเพียงวันเดียว ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้โดยสารเช็คอินก่อนเวลาการเดินทาง ไม่เกิน 45 นาที โดยจากท่าอากาศยานดอนเมืองดอนเมืองจะเปิดเช็คอินตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 08.05 น. และจากท่าอากาศยานนราธิวาสจะเปิดเช็คอินตั้งแต่เวลา 08.30น.-10.05น.

นางสาวปิยะนุช มาศมินทร์ไชยนรา เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย นราธิวาส เน้นย้ำว่าในวันดังกล่าวจะมีผู้ที่เดินทางมายังท่าอากาศนราธิวาสเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้แสวงบุญและญาติ รวมทั้งผู้จะที่เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย จึงอาจทำให้การจราจรในเส้นทางที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานนราธิวาสติดขัด ดังนั้นขอให้ผู้โดยสารเตรียมตัวให้พร้อมและมาถึงท่าอากาศยานนราธิวาสก่อนเวลา โดยควรเผื่อเวลามากขึ้นกว่าห้วงปกติ เนื่องจากในวันที่ 7 กันยายน 2556 สายการบินแอร์เอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาเช็คอินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวอย่างเด็ดขาด เพื่อให้การจัดระบบการบินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อย่างไรก็ตาม ในวันอื่นๆทั้งก่อนและหลังวันที่ 7 กันยายน 2556 จะยังคงมีการให้บริการตามเวลาปกติ คือ เที่ยวบิน FD 3130 จะออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 10.30 น.และถึงท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 12.00 น. และเที่ยวบิน FD 3131จะออกจากท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 12.30 น.ถึงท่าอากาศดอนเมือง เวลา 14.00 น. ส่วนในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นเที่ยวกลับที่บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) จะส่งผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จากเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบียถึงท่าอากาศยานนราธิวาสในเวลา 22.30 น. ทางสายการบินแอร์เอเชียจะยังคงให้บริการตามเวลาปกติ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน เนื่องจากไม่ได้เป็นห้วงเดียวกับการเปิดให้บริการของสายการบิน

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงที่ นางสาวปิยะนุช มาศมินทร์ไชยนรา เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย นราธิวาส โทร.086-9559155 และ 082-8262988ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป