ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สภาฯ ถกร่างรธน.วันที่ 6 ต่อมาตรา 4 ‘จุรินทร์’ ชี้ไม่ปิดกั้นอภิปรายราบรื่น
Font Size  

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:39 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14925920 คน
วันที่ 30 ส.ค. การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. วาระ 2 วันที่ 6 ที่เริ่มการประชุมเมื่อ 10.00 น. โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยจะประชุมต่อด้วยมาตรา 4 ว่าด้วยการยกเลิกกรรมการสรรหา ส.ว. หลังจากที่ประชุมครั้งก่อนมีข้อถกเถียงว่าจะให้มีการลงมติโดยไม่ต้องอภิปราย

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน เชื่อว่า การอภิปรายจะราบรื่น หากเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยไม่ปิดกั้น หรือเร่งรัดลงมติซึ่งหากมีการตัดสิทธิ์ จะนำไปสู่ความขัดแย้ง

นอกจากนี้ ฝ่ายค้าน ยังไม่เห็นด้วยที่นัดเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับที่มาส.ว. ในวันนี้ ซึ่งไม่มีเหตุผลจำเป็นที่จะเร่งรีบ เพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่เป็นประโยชน์กับคนบางกลุ่มเท่านั้น