ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

"บิ๊กปู"จบโผ! "นิพัทธ์" นั่งปลัดกลาโหม - "อุดมเดช" จ่อผบ.ทบ.
Font Size  

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:47 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14743529 คน
ข่าวสด การเมือง


"บิ๊กปู"ถกโผตั้งนายพลทหาร

ที่กระทรวงกลาโหม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯและรมว.กลาโหม หารือกับคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งปรับย้ายนายทหารระดับนายพล โดยมีพล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กลาโหม พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. และพล.อ.ชาญ โกมลหิรัญ เจ้ากรมเสมียนตรา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารประจำปี 2557 ใช้เวลาหารือ 1 ชั่วโมง 

หลังการประชุมเสร็จสิ้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงการหารือการจัดทำบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารเพียงแค่ส่ง ยิ้มให้กับสื่อมวลชนเท่านั้น จากนั้นเวลา 15.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นประธานประชุมสภากลาโหมประจำเดือนส.ค. ร่วมกับผบ. เหล่าทัพต่อไป เมื่อประชุมเสร็จในเวลา 17.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงเดินทางออกจากกระทรวง กลาโหม ทั้งนี้ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัด กระทรวงกลาโหม เดินลงมาส่งน.ส.ยิ่งลักษณ์ ด้วยตนเอง ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส "นิพัทธ์ ทองเล็ก"ฉลุยปลัดกห.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค. พล.อ.ทนงศักดิ์ และพล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้าพบและหารือน.ส.ยิ่งลักษณ์ ถึงการพิจารณาบุคคลมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนพล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก (ตท.14) รองปลัดกระทรวงกลาโหม ขณะที่ฝ่ายการเมืองในพรรคเพื่อไทยผลักดันพล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต (ตท.13) ผู้ช่วยผบ.ทบ. โดยพล.อ.ประยุทธ์ พร้อมเสนอชื่อให้พิจารณา เนื่องจากจะทำให้โควตา 5 เสือกองทัพบกว่างลงอีกหนึ่งตำแหน่ง พล.อ.ทนงศักดิ์ เห็นว่า ทั้งพล.อ.นิพัทธ์ และพล.อ.จิระเดช มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสม โดยพล.อ.จิระเดช มีอายุราชการ 1 ปี ขณะที่พล.อ.นิพัทธ์ เกษียณในปี 2559 หากให้พล.อ.จิระเดช ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง 1 ปี จากนั้นให้พล.อ.นิพัทธ์ ขึ้นมาเป็นต่อ ก็ถือเป็นการให้โอกาสและหมุนเวียนตำแหน่ง ขณะที่พล.อ. นิพัทธ์ มีความพร้อมสนองนโยบายของรมว.กลาโหมและน่าจะสร้างบทบาทฝ่ายอำนวยการของกระทรวงกลาโหม เพื่อมีส่วนร่วมในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนได้อย่างดี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติช่วยงานในตำแหน่ง รมว.กลาโหม และรับนโยบายสำคัญๆ ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว จึงตัดสินใจเลือกพล.อ.นิพัทธ์ ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งในการประชุมร่วมกับผบ.เหล่าทัพในวันเดียวกันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ชี้แจงเหตุผลต่อผบ.เหล่าทัพถึงสาเหตุที่เลือกพล.อ.นิพัทธ์ เพราะเห็นว่ามีความสามารถทางการทหาร และมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับงานของกองทัพหลายด้าน อีกทั้งต้องการให้มาช่วยเหลืองานภายในกระทรวง กลาโหมด้วย "จิระเดช"ปธ.ที่ปรึกษา-จอมพล

ทั้งนี้ ในที่ประชุมผบ.เหล่าก็เห็นด้วยกับนายกฯ และไม่ได้คัดค้าน ทำให้พล.อ.จิระเดช ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกในอัตราจอมพล ส่วนบัญชีรายชื่อของเหล่าทัพในส่วนอื่นนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ได้ปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อของแต่ละเหล่าทัพที่ส่งมาแต่อย่างใด พร้อมให้ยึดถือตามบัญชีรายชื่อที่แต่ละเหล่าทัพส่งมา

สำหรับขั้นตอนต่อไป ทางเจ้ากรมเสมียนตราจะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหาร เมื่อตรวจสอบความ ถูกต้องเสร็จจะนำรายชื่อส่งมอบให้กับน.ส. ยิ่งลักษณ์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป คาดว่าจะส่งให้ลงนาม เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไปหลังจากน.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน"บิ๊กโด่ง"ขึ้นรอง-จ่อคิวนั่งผบ.ทบ

สำหรับบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารในตำแหน่งสำคัญอื่นๆ เป็นไปตามที่เหล่าทัพเสนอมาทั้งหมด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิพัทธ์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ตท.12) หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยา เอนกนันท์ (ตท.14) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม (ตท.13) ผช.ผบ.ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม (เกษียณ 57) พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล (ตท.14) ผช.ผบ.ทอ. เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) 

กองทัพบก พล.อ.จิระเดช ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในส่วนของ 5 เสือทบ. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร (ตท.14) เสนาธิการทหารบก เป็น รองผบ.ทบ. เพื่อเตรียมขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.หลังจากพล.อ. ประยุทธ์ เกษียณในปี 57 พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา (ตท.15) แม่ทัพภาคที่ 1 ขยับขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ (ตท.12) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผช.ผบ.ทบ. และพล.ท.อักษรา เกิดผล (ตท.14) รองเสธ.ทบ.ขึ้นเป็น เสธ.ทบ. 

กองทัพเรือ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย (ตท.13) รองผบ.ทร.ขึ้นเป็นผบ.ทร. พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร (ตท.12) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ จะขึ้นเป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ตท.13) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทร. พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (ตท.15) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.พิจารณ์ ธีรเนตร (ตท.14) รองผบ.กองเรือยุทธการ ขึ้นเป็น ผบ.กองเรือยุทธการ