ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

กสพท.สมัครรับตรงแพทย์ปี57
Font Size  

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18:29 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14975115 คน
 วันที่ 29 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แถลงข่าวการสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกสพท.

 นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กสพท. กล่าวว่า ปีนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวน 22 สถาบัน แบ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์ 15 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน รวมยอดรับทั้งสิ้น 1,475 ที่นั่ง

 เลขาธิการ กสพท. กล่าวต่อว่า คณะที่ร่วมสอบแบ่งได้ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 20 คน, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 200 คน, คณะแพทยศาสตร์ มช. 30 คน, คณะแพทยศาสตร์ มธ. 65 คน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน, คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 156 คน, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มม. 260 คน, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ร.พ.ราชวิถี) 40 คน, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 15 คน, คณะแพทยศาสตร์ มศว 180 คน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 25 คน คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 70 คน, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 24 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 คน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มม. 80 คน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. 25 คน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. 20 คน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 25 คน, คณะทันตแพทยศษสตร์ มข. 10 คน และคณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. 20 คน

 ด้านพญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานอนุกรรมการจัดสอบ กล่าวว่า ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษามาเข้าร่วมดำเนินการ เพิ่มอีก 4 แห่ง และเลื่อนปฏิทินการสอบคัดเลือกที่เดิมจะรับสมัครช่วงเดือนส.ค. ก็ให้ปรับเลื่อนตามปฏิทินการเปิด-ปิดของปีการศึกษา 2557 ดังนี้ รับสมัครวันที่ 1-30 พ.ย. 56 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th และเว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมรับคัดเลือก