ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สพฐ.ปรับระบบประเมินครู
Font Size  

วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 20:42 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15000813 คน
 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการประเมินระบบวิทยฐานะของครูว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ผ่านการประเมินสมรรถนะ หรือทีพีเค โมเดล

 ซึ่งจะประเมินสมรรถนะทางวิชาการ และสมรรถนะด้านการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือเอ็นที มาเป็นตัวชี้วัดการสอนของครู ซึ่งจุดเน้นของการประเมินแนวใหม่ คือครูต้องดี เก่ง และเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องŽ เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

 นายชินภัทรกล่าวอีกว่า แม้ครูจะมีใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วก็ตาม แต่หากครูมีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ของครูด้วย ซึ่งต่อไปจะมีหน่วยงานจากภายนอกมาทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะครูพร้อมให้ใบรับรอง เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะมีเครื่องมือประเมินครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และออกเป็นระดับวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ เป็นต้น ซึ่งหากครูได้รับใบรับรองดังกล่าวก็จะทำให้มีสิทธิได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้

 การประเมินแนวใหม่นี้ ครูไม่ต้องทำผลงานวิชาการ แต่จะให้ครูเขียนสารนิพนธ์ โดยเรียบเรียงสิ่งที่ครูดำเนินการมาตั้งแต่ต้น อาทิ การเขียนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยในห้องเรียน ส่วนครูที่ยังไม่มีความพร้อมก็กลับไปประเมินในรูปแบบเก่าได้ อย่างไรก็ตาม จะสรุปเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ประมาณปลายเดือนก.ย.นี้Ž เลขาธิการ กพฐ.กล่าว