ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สยามไทยกับปาตานี
Font Size  

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14854562 คน
จ่าบ้าน

หนังสือ บันทึกข้อเท็จจริงปัญหามุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อมูลต้องตรงกันแทบว่า ทุกกรณี ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังกล่าวอ้างถึงได้จากเอกสารอ้างอิงและที่มีบันทึก ไว้อย่างเป็นทางการ ทั้งในส่วนของนักวิชาการเอกชนและจากหน่วยงานของรัฐ

หนังสือ เล่มล่าสุดจาก "ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ" สำนักพิมพ์มติชน จากการศึกษาวิจัยของนักประวัติ ศาสตร์ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ที่นำเบื้องหลังเหตุการณ์ในสี่จังหวัดภาคใต้ออกมาตีแผ่ให้เห็นถึงรากเหง้า ของปัญหา ที่เกิดจากการลงไปคลุกคลีในพื้นที่มาห้วงเวลาหนึ่ง และจากการรวบรวมเอกสารจำนวน ไม่น้อย ออกมาเป็นหนังสือ

เล่มกะทัดรัด เนื้อความไม่เยิ่นเย้อ ในชื่อ

ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บอกไว้ในคำนำว่า


ผมเองก็คงเหมือนคนไทยทั่วไปทั้งที่เป็นนักวิชาการหรือคนในอาชีพต่างๆ ซึ่งรู้จัก "สี่จังหวัด ภาคใต้"

(อัน เป็นวลีที่สื่อใช้ในการเรียกบรรดาจังหวัดที่มีประชากรมุสลิมเป็นหลัก ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ถึงจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์) จากสื่อของรัฐและมวลชนคือหนังสือพิมพ์ นานๆ ครั้งจึงจะได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่เอง แต่ก็ไม่ลึกซึ้งอะไร ทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าจากความรู้สึกมากกว่าจากความรู้ ในบรรดาความไม่รู้จริงเรื่องสามจังหวัดภาคใต้นั้น เรื่องหนึ่งที่ติดตรึงในความคิดของคนทั่วไปนอกพื้นที่คือเรื่องความต้องการ แบ่งแยกดินแดนของคนมลายูมุสลิม

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เคยไปคลุกคลีกับมุสลิมบางคนเนื่องจากต้อง "ลี้ภัย" ไปอยู่ในภาคใต้ระหว่างเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 เมื่อมีโอกาสทำงานวิจัยปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังรุนแรงคุกรุ่นถึง วันนี้ จึงจัดเก็บข้อมูลมาได้อย่างที่เรียกว่าครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ไม่นานถึงปัจจุบันสมัย ทั้งน่าจะคาดไปถึงอนาคตได้ว่า เส้นทางเดินสู่สันติสุขควรจะเป็นอย่างไร

หนังสือเล่มนี้อาจให้คำ ตอบไม่ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องเดิมในอดีตไปสู่อนาคตได้ไหม แต่หากอ่านกันอย่างวิเคราะห์ เราอาจเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้บ้าง (สยามไทยกับ ปาตานี ราคา 150 บาท)