ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

หน้าแหลม ฟันดำ พลานุภาพ รัฐธรรมนูญŽ ประธานวุฒิสภา
Font Size  

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14810085 คน
 เห็นความฮึกห้าวเหิมหาญทั้งของ นายนิคม ไวยรัชพานิช ทั้งของ นายดิเรก ถึงฝั่ง ต่อการสัประยุทธ์ในตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่แล้ว

 นับถือ

 2 คนนี้ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาพอสมควร เพราะว่า นายนิคม ไวยรัชพานิช เคยเป็นถึงรองปลัดกรุงเทพมหานคร ขณะที่ นายดิเรก ถึงฝั่ง เคยเป็นผู้ว่าราชการมาแล้วหลายจังหวัดและสุดท้ายลงเอยที่นนทบุรี

 การได้เป็น ส.ว.จากฉะเชิงเทราของ นายนิคม ไวยรัชพานิช จึงไม่ธรรมดา อย่างน้อยต้องผ่านการันตีจากตระกูล ฉายแสง และ ตระกูล ตันเจริญ มาแล้ว

 การได้เป็นส.ว.จากนนทบุรีของ นายดิเรก ถึงฝั่ง ก็ไม่ธรรมดา อย่างน้อยต้องได้รับการการันตีมาแล้วจากฐานทางการเมืองในท้องถิ่น นั่นก็คือ พรรคเพื่อไทย ขณะเดียวกัน ก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์

 ไม่ธรรมดา

 กระนั้น การเมืองในวุฒิสภาถือได้ว่าเป็นการเมืองที่มี ล็อกŽ เอาไว้แล้วอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเริ่มต้นก็จากรัฐธรรมนูญ

 เพราะในจำนวน 150 ส.ว.นั้นแบ่งครึ่งต่อครึ่ง

 นั่นก็คือ มาจากส.ว.สายเลือกตั้ง 75 คน นั่นก็คือ มาจากส.ว.สายสรรหาโดยศาล โดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 75 คน

 บทเรียนของประธานวุฒิสภา 2 คนมีความเด่นชัด

 เด่นชัดว่า นายประสพสุข บุญเดช มาจากส.ว.สรรหาเป็นหลัก เด่นชัดว่า พล.ต.ธีรเดช มีเพียร มาจากส.ว.สรรหา โอกาสของ นายนิคม ไวยรัชพานิช ซึ่งเป็นส.ว.เลือกตั้งจึงค่อนข้างจะริบหรี่ด้วยเด๊ดล็อกของรัฐธรรมนูญ

 หน้าแหลม ฟันดำ

 อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ส.ว.สรรหามาจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลซึ่งอยู่เบื้องหลังการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เมื่อประสานเข้ากับ ส.ว.เลือกตั้งบางส่วน

 ย่อมชนะขาดลอย

 ส.ว.เลือกตั้งอย่าง น.ส.รสนา โตสิตระกูล เอนไปข้างไหน ส.ว.เลือกตั้งอย่าง นางสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เอนไปข้างไหน นายสาย กังกเวคิน เอนไปข้างไหน

 ผนวกเข้ากับส.ว.เลือกตั้งบางส่วนจากภาคใต้ ก็ฉลุย

 หาก นายนิคม ไวยรัชพานิช ผนึกพลังกับ นายดิเรก ถึงฝั่ง แล้วกำชัยในตำแหน่งประธานวุฒิสภาคนใหม่ซิจะแปลก

 น่าทึ่ง

 จึงเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มรัฐธรรมนูญหน้าแหลม ฟันดำ จะยอมเปิดทางให้สะดวกง่ายดาย

 การต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาในวันที่ 10 สิงหาคมย่อมจะสะท้อนพลานุภาพออกมาอย่างเด่นชัดว่า ไผเป็นไผ

 หน้ายังแหลม ฟันยังดำ