ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

การหนีทหารมีมานานแล้ว/ขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร
Font Size  

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14888130 คน
การหนีทหารมีมานานแล้ว

เรื่อง อยากเห็นการทำงานอย่างสร้างสรรค์

เรียน ท่านบ.ก.ข่าวสด

ในโลกสมัยใหม่ ลืมตาตื่นขึ้นมาก็ได้รับการประเคนข่าวสารจากสื่อต่างๆเข้ามา จนกว่าจะปิดตาหลับลงไป ผู้บริโภคต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจในการเลือกบริโภคกันเอง ข่าวที่ค่อนข้างอยู่ในความสนใจ ติดอันดับต้นๆ น่าจะเป็นข่าวลือ ข่าวการเมือง ข่าวซุบซิบนินทา ส่วนข่าวเกษตรกร ข่าวบำเพ็ญประโยชน์ จะอยู่ ลำดับท้ายๆ 

เห็นติดตามข่าวการหลีกเลี่ยงการเข้ารับการเกณฑ์ทหารมาเป็นสัปดาห์แล้ว ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานมากแล้ว และน่าแก้ปัญหามานานแล้ว เพราะความจริงการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนั้นน่าจะเกิดตั้งแต่ในยุคแรกๆ ที่มีการเกณฑ์ครับไม่ใช่เพิ่งมาเกิดแก่ผู้นำเสียงข้างน้อย คนปัจจุบัน

ในอดีตที่ประสบด้วยตัวเองคือ มีการเรียกทหารกองเกินมาฝึกอาวุธใหม่เพื่อความพร้อม ตามกฎข้อบังคับ ใครไม่ไปรายงานตัว ถือว่ามีความผิด จะต้องรับโทษ ผู้ที่ไม่อยากไปฝึกอาวุธหลีกเลี่ยงด้วยการไม่ไปรายงานตัว ผลก็คือ ไม่มีใครติดตามมากล่าวโทษ หรือรับโทษ คนที่ไปรายงานตัว ถือว่าเสียค่าโง่เอง เรื่องราวทำนองนี้มีให้เห็นทุกวัน คนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ทางตรง หรือทางอ้อม ก็คือผู้จุดชนวนคนแรก หรืออาจจะเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น ฉะนั้นทำอะไรที่เป็นประโยชน์ดีๆ ให้แก่ประชาชนส่วนมากไม่ดีกว่าหรือ? ประชาชนเลือกท่านเข้ามาเพราะอยากให้พวกคุณมาเป็นปากเสียงแทนปวงชน

ไม่ใช่เลือกท่านมาเป็นตัวแทนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวเท่านั้น

ขอบคุณครับ

ผู้อยากเห็นประชาธิปไตยเต็มใบ

ตอบ ผู้อยากเห็นประชาธิปไตยเต็มใบ

มีคนจำนวนไม่น้อยที่คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคุณ คือ เบื่อเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ เบื่อข่าวการเมือง เบื่อข่าวซุบซิบนินทา แต่ต้องการเสพข่าวที่ให้ความรู้ ข่าวการสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่อีกนั่นแหละ ความจริงของสังคมวันนี้เหตุการณ์การเมืองเข้ามามีผลกระทบมาก เข้าถึงทุกครอบครัว เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือข่าวซุบซิบนินทาก็ตอบสนองพื้นฐานความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์อย่างที่สุด ส่วนปัญหาการเกณฑ์ทหาร การหนีทหาร ก็ทำกันทั่วไปอย่างที่คุณว่าจริงๆ จับได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ถ้าบังเอิญเป็นคนที่มีสถานะสำคัญทางการเมืองเราคงปล่อยเลยไปเฉยๆ ไม่ได้ เพราะจะเป็นเครื่องสะท้อนคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างชัดแจ้ง ขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องของผู้นำการเมืองท่านหนึ่ง เรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินหน่อย ในฐานะที่เป็นคนไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทย ตามที่ผู้นำการเมืองท่านนี้เคยกล่าวว่า ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนิติรัฐ แต่ตัวเองเคยปฏิบัติตามที่ได้เคยพูดไว้หรือเปล่า ไม่อย่างนั้นปัญหาคงไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนถึงทุกวันนี้ ถ้าหาก

1.ปฏิบัติตามกฎหมายรับราชการทหารตั้งแต่ต้น ที่เริ่มตั้งแต่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่อ 4 ก.ค.29 และได้รับหมายเรียกไปพร้อม เนื่องจากตนเองอยู่ในกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก เมื่อรับหมายเรียกไปแล้ว เข้ารับการตรวจเลือกภายในกำหนดตามที่ระบุไว้ในหมายเรียกคือ (7 เม.ย.30)

แต่ถ้าก่อนถึงกำหนดวันตรวจเลือกฯ

1.1 หน่วยงานที่รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารประจำการและขึ้นทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.3) ให้แล้วเสร็จ ก่อนการตรวจเลือกฯ (7 เม.ย.30) ก็เป็นอันว่า การเข้ารับราชการเป็นอันถูกต้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 35 (2516) ออกตามความในพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ข้อ 3 (2) และข้อ 4 (2)

1.2 แต่เนื่องจากการบรรจุ กระทำหลังการตรวจเลือกฯ ซึ่งไม่ได้เข้ารับการตรวจฯ และมีความผิดตามมาตรา 27 และ 45 แห่งพ.ร.บ.รับราชการทหาร ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีซึ่งน่าจะเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ว และการบรรจุที่ถูกต้อง ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบสด.43) ประกอบหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ

1.3 การกระทำใดๆ หลังจากที่ขาดการตรวจเลือกฯ และเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ว ไม่มีผลใดๆ อันเป็นการสมบูรณ์ แม้กระทั่งการออกเอกสารทุกๆ ชิ้นเป็นเอกสารอันเป็นเท็จทั้งสิ้น 

ผู้ที่ออกมาพูดผ่านสื่อ น่าจะพูดตามความรู้สึกมากกว่าพูดตามหลักกฎหมาย ผมจึงสรุปว่าถ้าทำผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งที่ตามมาคือปัญหาและความวุ่นวายที่เกิดขึ้น คนทำผิดกฎหมายมักมีคำแก้ตัวเสมอจากข้าราชการบำนาญสัสดี

ตอบ ข้าราชการบำนาญสัสดี

อ่านจากข้อมูลของคุณ น่าเชื่อว่าคงเป็นอดีตสัสดีดังชื่อที่ใช้ในท้ายจดหมายจริงๆ เห็นด้วยว่าเรื่องนี้ต้องพูดตามหลักกฎหมายไม่ใช่พูดตามความรู้สึก และคนทำผิดกฎหมายมักมีคำแก้ตัวเสมอ