ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สมชัย สุวรรณบรรณ ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่
Font Size  

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14876999 คน
ผลจากการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

สมชัย สุวรรณบรรณ ได้รับคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ นั่งแท่น ผอ.ส.ส.ท. คุมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสคนใหม่

แทน เทพชัย หย่อง ผอ.คนปัจจุบันที่จะครบวาระในวันที่ 9 ต.ค.

เกิดที่จ.ระยอง ปัจจุบันอายุ 61 ปี สมรสแล้วมีบุตร 2 คน 

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มทำหนังสือพิมพ์หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา อยู่ในกลุ่มผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์ธุรกิจ Thailand Business Journal 

ทำงานอยู่สื่อสิ่งพิมพ์นาน 8 ปี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เช่น ศาส์นสยาม, ชาวไทย, เข็มทิศธุรกิจ, เนชั่น บางกอกโพสต์ บิสซิเนสไทม์

ร่วมก่อตั้งนิตยสารการเมือง?สู่อนาคต? และสมาคมนักข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ปี 2524 ทำงานกับวิทยุบีบีซี ที่ลอนดอน เริ่มงานเป็นผู้ประกาศข่าว

ขึ้นเป็นผู้จัดรายการอาวุโสและหัวหน้าแผนกภาษาไทยในปี 2535 

หลังพฤษภาทมิฬ บุกเบิกเปิดโครงการถ่ายทอดสดรายการวิทุยบีบีซีผ่านดาวเทียมมายังสถานีวิทยุ FM ในประเทศไทยหลายสถานี 

ได้รับรางวัล CBA Award 1996 

ก่อตั้งน.ส.พ. เสียงไทย ในสหราชอาณาจักร และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ สาขาคนไทยที่ทำประโยชน์ในต่างประเทศ

โอนไปรับตำแหน่งหัวหน้าแผนกเวียดนาม พม่า และบรรณาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกษียณจากบีบีซีเมื่อปี 2549 

เป็นกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ในปี 2551-2555 

มีบทบาทในการร่างข้อบังคับด้านจริยธรรมและกำหนดแนวนโยบายด้านข่าวและรายการของไทยพีบีเอส 

แล้วก็เข้ามาคุมไทยพีบีเอสเต็มตัว