ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ประชาธิปไตยและไฟใต้
Font Size  

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14776600 คน
วงค์ ตาวัน


จากข้อมูลของศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่พบว่าปี 2555 ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 15 ก.ค. มีเหตุการณ์ความไม่สงบ 476 ครั้ง ถือว่าลดลงจากปี 2554 

เฉพาะเดือนม.ค.-มิ.ย.ของปี 2554 มีถึง 511 ครั้ง

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า นโยบายหลายๆ อย่างที่นำมาใช้ใหม่ในยุคนี้ ช่วยให้เริ่มดีขึ้น

แต่เมื่อเพิ่งเริ่ม ย่อมไม่ทำให้เหตุการณ์สงบฮวบฮาบทันตาเห็น

ทำนองยังดุเดือดรุนแรง แต่ก็เริ่มลดความถี่ลง

จากข้อสังเกตของนายปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศอ.บต.ชี้ว่า การที่รัฐมีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ถือเป็นหน้าที่ทางมนุษยธรรมที่รัฐต้องดูแลประชาชน 

แต่ก็อาจช่วยลดเงื่อนไขความเคียดแค้นชิงชังที่เกิดขึ้นกับประชาชนใน 3 จังหวัดให้ทุเลาลง!

น่าจะเป็นข้อสังเกตที่อยู่บนพื้นฐานความจริง

การยอมรับผิดของรัฐบาลชุดนี้และลงมือบรรเทาความเสียหาย เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

ลดเงื่อนไขไฟก่อการร้ายได้บางส่วนอย่างแน่นอน

แต่เฉพาะหน้านี้ เมื่อยังมีกลุ่มก่อความไม่สงบเคลื่อนไหวอยู่ มาตรการสืบสวนหาข่าว เพื่อป้องกันเหตุก็ยังจำเป็น 

ป้องกันให้ได้ ย่อมดีกว่าปล่อยให้เกิดเหตุแล้วไปไล่ล่าตามจับ

ยิ่งถ้าพลาดจับผิดคน จะยิ่งไปกันใหญ่!

อีกส่วนหนึ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เห็นจะเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ ในการผลักดันเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ ยังไม่อาจเป็นจริงได้ง่าย

ทั้งที่นักวิชาการนักคิดในพื้นที่ภาคใต้ เชื่อว่านี่แหละถูดจุดที่สุด ดับไฟใต้ได้อย่างแท้จริง

เพราะการยอมรับสิทธิของคนในพื้นที่ การยอมรับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

เป็นจุดสูงสุดของจิตวิญญาณมนุษย์!

แล้วทำไมเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษจึงไม่บรรลุง่ายๆ

ฟังคำชี้แจงในศาลรัฐธรรมนูญของรองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไทยบอกชัดเจน พูดถึงเขตปกครองพิเศษใต้ด้วย

เพราะรัฐบาลไม่กล้าฝ่าความกังวลของกลุ่มคนที่มีแนวคิดชาตินิยมจัด

แนวคิดชาตินิยมรัฐไทยต้องเป็นใหญ่ แบ่งแยกเชื้อชาติ หวงแหนอำนาจดั้งเดิม แบบกลุ่มขวาจัดที่ขวางแก้รัฐธรรมนูญนั่นแหละ

ประชาธิปไตยก็ไม่เดิน ไฟใต้ก็ไม่ดับ!