ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

น้ำในท่อ
Font Size  

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10:10 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14936349 คน
บทบรรณาธิการ ข่าวสด


หลังจากที่เริ่มทยอยดำเนินการแจกจ่ายคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ให้กับนักเรียนชั้นป.1 ทั่วประเทศไปเป็นเบื้องต้น

สิ่งที่รัฐบาลแถลงว่าจะดำเนินการเร่งด่วนกรณีต่อไปก็คือการขยายเครือข่ายของคลื่นความถี่ไวไฟ เพื่อให้แท็บเล็ตสามารถใช้การได้จริง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ เป็นลำดับต่อไป

ซึ่งเป็นความพยายามที่ดีและหวังว่ารัฐบาลจะไม่หยุดอยู่แต่เพียงเท่านี้

เพราะประเด็นสำคัญที่สุดในการจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักเรียนก็คือ การเข้าถึง "เนื้อหา" ที่กว้างไกล หลากหลาย นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีการเรียนการสอนอยู่แล้วในห้องเรียน

อันพัฒนาไปน้อยกว่าส่วนอื่นๆ ทั้งหมด


เพราะถึงจะมีแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ มีคลื่นความถี่ที่หนาแน่นพอเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าถึงความรู้

แต่หากไม่มีตัวความรู้ที่จัดเตรียมเอาไว้ให้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งเครื่องมือและช่องทางก็เปล่าประโยชน์

สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจัดเตรียมเอาไว้ส่วนใหญ่เพื่อรองรับการมาถึงของแท็บเล็ตนั้น คือเนื้อหาที่เรียนและสอนกันอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้ว

ขณะที่พยายาม "ป้องกัน" มิให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่รัฐและราชการไม่ต้องการให้เข้าถึง โดยอ้างว่าเพื่อสวัสดิภาพของนักเรียน หรือความสุขของสังคมบ้าง

รัฐกลับ "สร้าง" หรือแสวงหาข้อมูลความรู้อื่นๆ เอามาใส่ในโลกอินเตอร์เน็ตไว้น้อยนิดยิ่ง


อาจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สำคัญคนหนึ่ง เคยเสนอเอาไว้เมื่อช่วงเศรษฐกิจตกต่ำว่า ถ้าต้องการเสริมสร้างคลังข้อมูลความรู้ที่เป็นภาษาไทยในโลกอินเตอร์เน็ตให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น

รัฐควรจะเป็นผู้จ้างนักศึกษาที่จบการศึกษาทั้งหมด เป็นผู้แปลงข้อมูลจากหนังสือ บทความ รายงาน วิทยานิพนธ์ต่างๆ เข้าไปใส่ในอินเตอร์ เน็ตอย่างเป็นหมวดหมู่

แนวทางดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดปัญหาการว่างงานในปีแรกของผู้สำเร็จการศึกษา ยังทำให้นักศึกษาทั้งหลาย "ต้อง" อ่านหนังสือมากขึ้น

และไทยจะมีคลังข้อมูลความรู้ในอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี