ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ราชินีทรงเริ่มพระดำเนินได้
Font Size  

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 21:40 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14746424 คน
 วันที่ 3 ส.ค. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 6 ว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระอาการทั่วไปดีขึ้น ทรงปฏิบัติพระกิจวัตรประจำวันได้ ทรงพระวรกายได้ดีขึ้นจนสามารถเริ่มทรงพระดำเนินได้บ้าง เสวยพระกระยาหารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน