ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ใครล้าหลัง
Font Size  

วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14883960 คน
คาดเชือก คาถาพัน


เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เอแบคโพล ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "เจาะใจค้นหาความสุขของคนทุกกลุ่มสี และการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสายตาของสาธารณชน"

พบว่าร้อยละ 91.8 เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในขณะที่ร้อยละ 8.2 ระบุควรปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐสภา

ร้อยละ 68 คิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ในขณะที่ร้อยละ 32 ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง

และร้อยละ 77.9 คิดว่าพ.ร.บ.ปรองดองจะไม่ประสบความสำเร็จ

เมื่อถามถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ร้อยละ 52.2 ไม่เห็นด้วย เพราะรัฐบาลยังทำงานได้ดี เกรงว่าจะมีแต่เรื่องวุ่นวาย ทะเลาะกันจนเสียภาพลักษณ์การเมืองไทย จะทำให้ชาวบ้านเบื่อหน่ายและมีอคติต่อการเมืองยิ่งขึ้นไปอีก น่าจะปล่อยให้รัฐบาลทำงานไปก่อน เป็นต้น

ขณะที่ร้อยละ 47.8 เห็นด้วย เพราะจะเป็นโอกาสให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น อยากเห็นข้อมูลใหม่ๆ รัฐบาลจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงาน เป็นต้น

และร้อยละ 64.1 เห็นว่าควรให้โอกาสรัฐบาลทำงานต่อไปก่อน ส่วนร้อยละ 24.8 ระบุไม่ควรให้โอกาสแล้ว และร้อยละ 11.1 ไม่มีความเห็น

เห็นผลสำรวจแล้วใครที่ยังประมาทคาดหน้าว่าชาวบ้านโง่เง่ากว่าตัวเอง ไม่ควรมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองตัวเอง(เท่าเรา)

กรุณาคิดใหม่

เพราะแต่ละคำตอบของชาวบ้าน(ผู้ตอบแบบสอบถาม)สะท้อนถึงความรู้และความเข้าใจการเมืองชนิด"อ่านขาด"

แบบที่นักการเมืองยังอาย

เพราะแม้แต่ในปัจจุบันก็เห็นตัวอย่างอยู่ไม่น้อย ที่นักการเมืองเดินล้าหลังชาวบ้านไปอยู่หลังเขา

เท่านั้นยังไม่พอ ยังภูมิใจอะไรแบบแปลกๆ ในความหลังเขาได้อีก

ถึงได้เรียวลงทุกวัน