ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สถานะ ความจริง เกี่ยวกับ รัฐบุรุษอาวุโส ของปรีดี พนมยงค์
Font Size  

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 12828661 คน
 เรื่องอันเกี่ยวกับ นายปรีดี พนมยงค์ มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นและดำรงอยู่เป็นจำนวนมากทั้งด้วยความตั้งใจและด้วยความไม่รู้

 อย่างเช่นเรื่องที่ท่านได้เป็น “รัฐบุรุษอาวุโส” เป็นต้น

 มีความเข้าใจผิดมากมาย และในบรรดาความเข้าใจผิดทั้งหลายนั้นรวมถึงความเข้าใจที่ว่าท่านได้เป็นเพราะว่าความเสียสละของท่าน

 ถูกรัฐประหาร ขับออกนอกประเทศแล้วก็ก้มหน้าก้มตายอมรับ

 จิตใจเสียสละเห็นแก่ส่วนรวม เห็นแก่ประเทศชาติ ไม่เดินทางกลับประเทศนั้นแหละทำให้ได้รับยกย่องและทูนขึ้นสูงในสถานะแห่ง

 ความเป็น “รัฐบุรุษอาวุโส”

 ทั้งที่ในความเป็นจริงประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องให้ นายปรีดี พนมยงค์ ไว้ในฐานะ “รัฐบุรุษอาวุโส” เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2488

 ดังความโดยละเอียด ดังนี้

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า นายปรีดี พนมยงค์ ได้เคยรับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในตำแหน่งสำคัญๆ มาแล้วหลายตำแหน่ง จนในที่สุดได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

 และปรากฏว่า ตลอดเวลาที่ นายปรีดี พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งเหล่านี้

 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ ทั้งได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความปรีชาสามารถ บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ

 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่อง นายปรีดี พนมยงค์ ไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสและให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการแผ่นดินเพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป

 นี่ย่อมเป็นเรื่องอันเกิดขึ้นก่อนรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490

 อันมีผลโดยตรงในการโค่นรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ แต่สะเทือนไปถึง นายปรีดี พนมยงค์

 นี่ย่อมเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏวังหลวงเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492

 อันมีผลให้ นายปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัยไปอาศัยอยู่ในประเทศจีนอย่างยาวนานก่อนจะย้ายไปยังประเทศฝรั่งเศสในกาลต่อมา กระทั่ง ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ ณ บ้านชานกรุงปารีส

 ที่หลายคนเข้าใจว่าสถานะแห่ง “รัฐบุรุษอาวุโส” ของ นายปรีดี พนมยงค์ ได้มาเพราะความอดทน อดกลั้น โดยไม่ยอมกลับประเทศให้เกิดปัญหาทางการเมือง

 จึงไม่น่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง

 แท้จริงแล้ว สถานะแห่งความเป็น “รัฐบุรุษอาวุโส” นายปรีดี พนมยงค์ ได้มาก่อนหน้านั้น

 ที่สำคัญก็คือ ได้มาจากสถานะแห่งความเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ที่สำคัญก็คือได้มาเพราะบทบาทในการเคลื่อนไหวกู้ชาติผ่านขบวนการเสรีไทยระหว่างสงคราม

 และได้มาเมื่อเดือนธันวาคม 2488