ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ฮ.กองทัพ สำรวจน้ำท่วม 3 จว. พบทะลักขยายวงกว้าง
Font Size  

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:08 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 12471522 คน

 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. พลโทชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ 3 และในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ พ.อ.สมบัติ บุญกอแก้ว รองผอ.กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3  พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 3 บินสำรวจในพื้นที่น้ำท่วม  ในเขต จ.สุโขทัย จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำจากภาคเหนือไหลบ่ามาจากจังหวัดสุโขทัย และไหลเข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่า และคลองหกบาท ส่งผลให้ในพื้นที่ อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย อ.บางระกำ อ.พรหมพิราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ถูกน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชนจำนวนมาก

 

 โดยมวลน้ำที่ไหลจากจังหวัดสุโขทัย ได้ขยายวงกว้าง โดยเฉพาะ อ.บางระกำ ได้รับผลกระทบมากที่สุด ระดับน้ำ อ.บางระกำ สูง 8.37 เมตร เพิ่มจากวานนี้ที่สูง 8.17 เมตร (ความจุลำน้ำ 7 เมตร) เพิ่มขึ้นวันละ 20 เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องไปอีกประมาณ 2 วัน น้ำยมที่ท่วมในเขตอ.เมืองสุโขทัย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กำลังไหลมารวมกันที่ อ.บางระกำ ที่ขณะนี้มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว 50,000 ไร่ และถ้ารวมพื้นที่น้ำท่วมของอ.เมืองพิษณุโลก และ อ.พรหมพิราม ขณะนี้มีพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว 70,000 ไร่

 

 เบื้องต้นชลประทาน ได้ระบายน้ำที่ท่วมขังในเขต อ.บางระกำ ออกสู่แม่น้ำน่าน ผ่านคลองระบายน้ำ DR 15.8 ในอัตรา 56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ คลอง DR 2.8 ในอัตรา 159 ลบ.ม.ต่อวินาที รวมสองคลองที่ระบายน้ำท่วมขังออกสู่แม่น้ำน่านได้ 215 ลบ.ม.ต่อวินาที ขณะนี้มีน้ำที่ท่วมในทุ่ง อ.บางระกำ ประมาณ 120 ล้านลบ.ม.

 

 พ.อ.สมบัติ บุญกอแก้ว รองผอ.กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ขณะนี้ทางแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เป็นอย่างมาก ได้สั่งการให้ทหารเร่งเข้าไปสำรวจ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุและแจกถุงยังชีพ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว โดยจากการสำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดพบว่า อ.พรหมพิราม มีราษฎรที่เดือดร้อนจำนวน 6 ตำบล พื้นที่ทางการเกษตรท่วม 3,600 ไร่ อ.บางระกำ จำนวน 4 ตำบล ประชาชนเดือดร้อน 70 หลังคาเรือน อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 8 หลังคาเรือน ส่วนพื้นที่ อ.สามง่าม และ อ.โพธิ์ประทับช้าง มีพื้นที่เดือดร้อน 5 ตำบล 60 หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป