ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

จุดยืนประธานคอป.
Font Size  

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 12:16 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 12848797 คน
บทบรรณาธิการ ข่าวสด


ในวันแถลงรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง แห่งชาติ (คอป.) นายคณิต ณ นคร ประธานคอป. ซึ่งร่วมแถลงด้วยได้ร่วมแสดงความเห็นที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อยสอง ประเด็น

ประการแรกก็คือการขอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยุติบทบาททางการเมืองเพื่อเป็นการยุติความขัดแย้งอื่นๆ ที่จะตาม

ประการต่อมาคือไม่ต้องการให้มีการร้องศาลอาญาระหว่างประเทศ เกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง และการฆ่าตัดตอนจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด เพราะหากปล่อยให้ศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามาดำเนินการเอง

จะเสียเกียรติภูมิประเทศ

 

ใน ประเด็นที่ขอให้พ.ต.ท.ทักษิณยุติบทบาททางการเมืองนั้น มีคำถามว่าการแถลงในฐานะประธานคอป. ที่ควรจะต้องวางตัวเป็น กลาง และมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงให้สังคมร่วมกันพิจารณาต่อไปนั้น

การก้าวล่วงไปในประเด็นการเมือง ถึงขั้นที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งยอมสละ "สิทธิ" ที่ติดตัวมา แม้จะทำลงไปในนามของความหวังดีหรืออ้างว่าเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ก็ยังมีคำถามว่าเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่

ไม่แต่เพียงเท่านั้น นายคณิตมั่นใจหรือสามารถให้การรับรองได้อย่างไรว่าเมื่อพ.ต.ท. ทักษิณจะยุติบทบาททางการเมืองลงไป

ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งหมดในสังคมไทยจะยุติลงไปด้วย?ในกรณีที่เรียกร้องว่าไม่ต้องการให้ศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการภายใน เพราะจะเสียเกียรติภูมินั้น

ทั้งในฐานะนักกฎหมายผู้ใหญ่ อดีตอัยการสูงสุด และปัจจุบันก็ยังเป็นประธานคอป. นายคณิตมีส่วนช่วยให้กระบวนการยุติธรรมเดินเร็วขึ้น เป็นธรรมทั่วถึงมากขึ้นหรือไม่-อย่างไร

ถ้าสมาชิกในสังคมพึงพอใจในความยุติธรรมที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรมภายใน ประเทศ ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องดิ้นรนออกไปหาความยุติธรรมภายนอก

นักกฎหมายทั้งหลายหรือผู้อยู่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายต่างหากควรกลับมาตั้งคำถามหรือทบทวนตัวเอง

ว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่