ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

นายกฯปู หวั่นเด็กไอคิวต่ำ-เร่งเสริมไอโอดีน (ชมภาพ)
Font Size  

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 20:00 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14971306 คน
 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ก.ย. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรวมพลังสร้างชาติแม่และเด็กไม่ขาดไอโอดีน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่องค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคที่ขาดสารไอโอดีน 10 หน่วยงาน พร้อมลงนามข้อตกลงหรือเอ็มโอยู ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กได้รับไอโอดีนคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ซึ่งเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทยให้เฉลียวฉลาดคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ 

 กรมสุขภาพจิตสำรวจไอคิวของเด็กไทยอายุ 6-15 ปีพบว่า มีไอคิวเฉลี่ยเพียง 99 จุด ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่ 100 จุด โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีไอคิวเฉลี่ยสูงสุดที่ 105 จุด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไอคิวต่ำสุดที่ 96 จุด สาเหตุมาจากการขาดไอโอดีนที่มีผลต่อการพัฒนาสมอง กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาสมวัย ร้อยละ 90 และมีไอคิวเกิน 100 จุด ภายในปี 2559

 นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งไอโอดีนเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบไอคิวเด็กไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังต้องปรับปรุงอีกมาก ดังนั้น การดูแลตั้งแต่ต้นทางถือเป็นเรื่องดี รัฐบาลอยากเห็นหมู่บ้านและจังหวัดไอโอดีเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็ก และให้โรคขาดสารไอโอดีนหมดไปจากประเทศไทย